Projecten Godsheide

De afgelopen tijd bewoog er in Godsheide heel wat. Zowel het Agentschap Wegen en Verkeer, de Provincie Limburg als de Stad investeerden volop in nieuwe infrastructuur. Ook de komende jaren zetten we die lijn verder. Stap voor stap, met respect voor het  karakter en de eigenheid van Godsheide. Maar ook in dialoog met de Godsheidenaren

Infovideo projecten

In normale omstandigheden informeren we bewoners graag persoonlijk over nieuwe projecten, maar dat is door de maatregelen tegen het coronavirus niet mogelijk. In maart 2021 maakten we daarom een infovideo waarin de verschillende projecten uitvoerig worden besproken.

De video gaat in op:
•    De achtergrond bij de projecten (00:00-01:48)
•    De herinrichting van Godsheide centrum (01:48-04:03)
•    De woonontwikkelingen (04:03-04:58)
•    Projecten in kader van de verkeersontsluiting en fietsverbindingen (04:58-08:05)
•    De participatietrajecten (08:05-08:57)
 

Digitale vragensessie

Tijdens een digitale vragensessie, op woensdag 31 maart 2021, gaven we antwoord op de vragen die we rond de projecten in Godsheide ontvingen. Je kan de sessie hier herbekijken: