Processierups

Als gevolg van de klimaatopwarming wordt Limburg sinds midden jaren ‘90 regelmatig gekweld door (eiken)processierupsen. Deze plaaginsecten vreten eikenbomen kaal en zorgen met hun haartjes voor heel wat jeukhinder. Daarom verwijderen de uitvoeringsdiensten alle nesten op openbaar domein. Bij overlastproblemen in je eigen tuin contacteer je best een professionele firma.

Processierups

Wat is een processierups?

De eikenprocessierups is de larve van de eikenprocessievlinder. Na de paring legt het vrouwtje haar eitjes op de jongen takken van zomereiken. Tussen half april en begin mei, wanneer de eerste jonge blaadjes opduiken, kruipen uit deze eitjes eikenprocessielarven.

Vanuit hun gezamenlijk nest trekken deze rupsen vooral ’s avonds in een langgerekte optocht naar jonge bladeren in de kruin van de boom. Vandaar de naam processierups.

Vanaf midden juli verpoppen de rupsen. Begin augustus vliegen uit de poppen onopvallende nachtvlinders die slechts enkele dagen overleven. Net voldoende tijd om zich voort te planten en nieuwe eitjes te leggen.

Wanneer en hoe zorgt de processierups voor overlast?

Processierupsen zijn actief tussen midden april en half juli. Elke larve ondergaat zo’n vijf vervellingen, waarbij ze steeds meer minuscule brandharen krijgt en voor alsmaar meer problemen zorgt. Een volwassen eikenprocessierups telt er meer dan 500.000.

Deze kleine brandharen kunnen zich met hun weerhaakjes vastzetten op de huid. Ze veroorzaken zo irritatie, jeuk en rode uitslag. Krijg je haartjes in je ogen, dan kunnen deze ontsteken. Brandharen komen ook gemakkelijk in de lucht terecht door het loswaaien uit nesten.

Oude nesten van processierupsen zitten vol met brandhaartjes en kunnen nog geruime tijd voor overlast zorgen.

Wat doe je bij overlast?

  • De meest doeltreffende methode bestaat uit het wegbranden of opzuigen van de rupsen en hun nesten. Dit gebeurt liefst zo vroeg mogelijk wanneer de brandharen nog niet ontwikkeld zijn. De bestrijding van processierupsen op openbaar domein gebeurt door onze uitvoeringsdiensten. Merk je een nest op openbaar domein op? Verwittig ons dan. Voor de bestrijding van processierupsen op privéterrein contacteer je best een professionele verdelgingsfirma.
  • Vermijd contact en hou ook kinderen of huisdieren uit de buurt van het nest.
  • Draag nauwsluitende kledij in de buurt van een aangetaste boom.
  • Had je toch contact met brandharen? Krab of wrijf dan niet, maar spoel je huid overvloedig met water. Was indien nodig ook grondig je kleren. Raadpleeg bij blijvende irritatie een dokter.
  • Omwille van de brandhaartjes mijden heel wat dieren de eikenprocessierups. Toch kent ze nog heel wat natuurlijke vijanden zoals de sluipvlieg, sluipwesp, bepaalde vogelsoorten, kevers en roofwantsen. Ingrepen zoals het hangen van nestkastjes en het plaatsen van insectenhotels, kunnen deze natuurlijke vijanden naar je tuin lokken.

Wat doe je vooral niet?

  • Bestrijd een nest nooit zelf met een brander.
  • Spuit nesten niet weg met een hogedrukreiniger. De brandharen verspreiden zich via de lucht en kunnen nadien nog lang voor overlast zorgen.
  • Gebruik geen pesticiden. Deze schaden mens en milieu.

Contact