Pop-up park

Jouw mening telt

De stad Hasselt gaat 21 mobiele ecosystemen plaatsen op verharde plekken binnen de Grote Ring. Dat zijn mobiele (en tijdelijke) containers gevuld met bomen en planten die als het ware als een pop-up parkje zorgen voor meer groen. De eerste twee werden geplaatst op de Fruitmarkt en op het plein rondom de Sint-Hubertuskerk. Tot 7 mei 2019 konden potentiële locaties worden voorgesteld voor de overige 19 parkjes. Momenteel gaan we na of de plaatsing van een pop-up parkje er mogelijk is.

Waarom pop-up parkjes?

Hier bloeit iets moois

Een studie van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) toont aan dat in het centrum van Hasselt duidelijk sprake is van een hitte-eiland. Temperaturen liggen er gemiddeld zo’n 3°C hoger dan in de deelgemeenten. Dit betekent dat bewoners van de binnenstad dubbel zoveel hittegolfdagen te verwerken krijgen. De grote boosdoener is volgens VITO de overvloed aan verharde oppervlakken en een gebrek aan vegetatie.

Via het plaatsen van 21 pop-upparkjes willen we verharde plekken in onze stad, op z’n minst tijdelijk, van groen voorzien. Want een groene buurt is een aangename plek om te wonen, werken en ontspannen.

Maar deze parkjes vormen veel meer dan uit de kluiten gewassen bloembakken. Elke container moet uitgroeien tot een thuis voor streekeigen beplanting, vogels, vleermuizen en micro-organismen. Zo versterken we de biodiversiteit op plaatsen waar deze een ruggensteuntje kan gebruiken.

Tegelijk willen we met onze mobiele stadsecosystemen het draagvlak voor een groene herinrichting van een aantal sterk verharde straten en pleinen onderzoeken. Want bomen en planten spelen een belangrijke rol voor de leefbaarheid van onze stad. Ze zetten CO2 om in zuurstof, oefenen tijdens hitteperiodes een verkoelend effect uit, creëren schaduw en verhogen de luchtkwaliteit.

pop-up park

Elke container blijft minstens 1 jaar op dezelfde plaats staan. Omwille van de hoge verstedelijkingsgraad en de beperkte openbare ruimte gaat speciale aandacht uit naar de binnenstad en de wijk Runkst. In de containers staat een mix van streekeigen beplanting bestaande uit: krentenboompjes, berkjes, kornoeljes, heesters, vlieren en gelderse rozen.

Voor de realisatie kan de stad rekenen op 225.000 euro subsidie van de Vlaamse Overheid, nadat Hasselt één van de laureaten werd van de Groen in de stad-oproep.

Contact