Participatietraject mobiliteit Heilig Hartwijk

Update 16/01/20: Bijsturing proefopstellingen

Momenteel testen we in de Heilig Hartwijk een aantal proefopstellingen uit. Omwille van de verschillende werken in en rond de wijk sturen we deze de komende weken bij. Zo draaien we vanaf maandag 20 januari 2020 de rijrichting van de Oude Kuringerbaan tussen de Plantenstraat en Alverbergstraat om voor gemotoriseerd verkeer. Dit moet een bijkomende ontsluitingsmogelijkheid bieden voor het zuidelijke deel van de wijk. Verkeer kan dan via dit gedeelte van de Oude Kuringerbaan en de Alverbergstraat de wijk uitrijden. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid tot het tijdelijk terug openstellen van de Manteliusstraat in twee richtingen op het gedeelte tussen de Groene Boulevard en de Gazometerstraat. De veiligheid nabij de school vormt echter een harde voorwaarde. Daarom willen we deze ingreep enkel combineren met de invoering van een schoolstraat. In samenspraak met de directie van de school trachten we dit zo snel mogelijk door te voeren. Op die manier hebben bewoners van de wijk buiten de ‘schoolpieken’ opnieuw de mogelijkheid om via de Gazometerstraat de Groene Boulevard op te rijden. Concretere informatie volgt binnenkort. Deze maatregelen zijn van tijdelijke aard. De evaluatie ervan volgt op een later moment.

Update 09/12/19: Jouw mening telt

Naast objectieve cijfers, die we verzamelen via allerhande metingen, zijn ook jouw ervaringen van belang voor de beoordeling van de proefopstellingen. Via een enquête boden we de mogelijkheid om jouw mening te geven over de eerste reeks proefopstellingen. Deze kon ingevuld worden tot maandag 9 december 2019. Momenteel verwerken we de resultaten.

Update 25/11/19: Uitbreiding proefopstellingen

Na de kerstvakantie breiden we de proefopstellingen van fase 1 uit.

Invoering schoolstraat in Lazarijstraat
Zo vormen we op dinsdag 7 januari 2020 de Lazarijstraat tussen de Van Eycklaan en Breestraat om tot autoluwe schoolstraat. Dit houdt in dat dit gedeelte van de straat aan het begin en einde van de schooldag gedurende een half uur wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer:

  • op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.10 tot 8.40 uur en van 15 tot 15.30 uur
  • op woensdag van 12 tot 12.30 uur

Door de invoering van deze schoolstraat ontstaat er een veilige en kindvriendelijke schoolomgeving met meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Dit heeft een positief effect op het zelfstandig fietsen en stappen van kinderen, de luchtkwaliteit, ...

Enkel omwonenden van de schoolstraat krijgen steeds toegang met de wagen op vertoon van een doorgangsbewijs. Ouders die willen parkeren worden doorverwezen naar de parking achter de kerk in de Plantenstraat. Deze proefopstelling testen we uit tot het einde van het schooljaar 2019-2020.

Omdraaien rijrichting Lazarijstraat
Om de invoering van de schoolstraat mogelijk te maken, draaien we vanaf maandag 6 januari 2020 ook de rijrichting van de Lazarijstraat tussen de Breestraat en Rozenstraat om. Dan kan je op dit gedeelte van de Lazarijstraat enkel in de richting van de Rozenstraat rijden. Zo heeft het autoverkeer uit de Breestraat, wanneer de schoolstraat actief is, steeds de mogelijkheid om het kruispunt te verlaten. Daarnaast ontmoedigen we met deze ingreep het sluipverkeer doorheen de wijk.

Aanleiding

In het voorjaar van 2018 nam een studiebureau in opdracht van de Dienst Mobiliteit en Parkeren de verkeerscirculatie in de Heilig Hartwijk onder de loep. Naast het in kaart brengen van de knelpunten, werd ook gevraagd een aantal mogelijke oplossingen naar voren te schuiven. Op basis van tellingen, analyses van de verkeersstromen en gesprekken met enkele focusgroepen werkte het bureau een aantal voorstellen uit om de mobiliteit in de wijk veiliger en vlotter te laten verlopen.

Deze voorstellen vormden het vertrekpunt van een participatietraject dat in september 2018, onder leiding van de Universiteit Hasselt, in de Heilig Hartwijk van start ging. Tijdens verschillende bijeenkomsten werkten de deelnemers een aantal proefopstellingen uit die de verkeersdoorstroming in de wijk kunnen verbeteren. Die proefopstellingen testen we de komende maanden in de praktijk uit.

Proefopstellingen

Om welke proefopstellingen het gaat, wanneer ze getest worden en hoe we feedback verzamelen lees je in deze infobrochure:

Contact