Participatietraject mobiliteit Kuringen-Heide, Kuringen-Centrum en Berkenveld

Update 15/11/2019: Proefopstellingen Joris Van Oostenrijkstraat en Overdemerstraat vanaf maandag 18 november

Omgeving Gildezaal
Op maandag 18 november 2019 plaatsen we de voorziene snelheidsremmer in de Overdemerstraat en maken we van de Joris van Oostenrijkstraat een eenrichtingsstraat (richting de Diepstraat).

Update 08/11/2019: Eenrichting Overdemerstraat tijdelijk opgeheven & wijziging timing werken Gebrandestraat

Overdemerstraat
Na een verkeersveiligheidsanalyse van de proefopstelling in de Overdemerstraat (enkelrichting voor gemotoriseerd verkeer tussen Nieuwstraat en Galgebergstraat) blijkt dat deze momenteel niet het gewenste effect heeft. Daarom werd beslist om de opstelling uit de lopende testfase te nemen. De maatregel testen we in latere fases opnieuw uit, wanneer onder andere de Nijverheidskaai opengesteld is voor gemotoriseerd verkeer, en wordt dan mogelijk aangevuld met bijkomende verkeersremmers.

Gebrandestraat
In het kader van de verhoging van de spoorbrug zou De Vlaamse Waterweg nv de Gebrandestraat vanaf midden november 2019 tijdelijk omvormen tot eenrichtingsstraat (richting binnenstad). Deze planning  is echter gewijzigd. De werken aan de Gebrandestraat starten ten vroegste begin januari 2020. Meer info over dit project vind je op: www.vlaamsewaterweg.be/spoorbrug-kuringen.

Update 04/11/2019: Proefopstellingen en timing bijgestuurd

Semmestraat/Slangbeekstraat
Hier worden voorlopig geen proefopstellingen geplaatst. Wel gaan we na welk effect de overige proefopstellingen in Kuringen hebben op de verkeersdoorstroming in beide straten. Op basis van deze resultaten willen we de inrichting en het gebruik van de Semmestraat en Slangbeekstraat verder optimaliseren.

Omgeving Gildezaal
Momenteel brengt het circus een bezoek aan Kuringen-centrum. Hierdoor is er in de omgeving een toename van de parkeerdruk. Daarom plaatsen we pas midden november de voorziene snelheidsremmer in de Overdemerstraat en maken we van de Joris van Oostenrijkstraat pas dan een eenrichtingsstraat (richting de Diepstraat).

Omgeving ontmoetingscentrum Sint-Jan
Voorlopig plaatsen we geen snelheidsremmers in de straten rondom ontmoetingscentrum Sint-Jan. Wel denken we na over een concept dat de Blookstraat en Nieuwstraat kan omvormen tot straten met het karakter van een dorpscentrum.

Berkenlaan en Europalaan
In de Berkenlaan en Europalaan werden de snelheidsremmende proefopstellingen intussen geplaatst. Volgende signalisatie staat klaar maar blijft voorlopig nog afgedekt:

  • de signalisatie die nodig is voor de knip in de Berkenlaan ter hoogte van de Paalsteenstraat
  • de signalisatie die nodig is voor het eenrichting maken van het stukje Europalaan tussen de Paalsteenstraat en Carnegielaan (richting de Carnegielaan)

De komende weken volgen we de huidige verkeersituatie nauw op. Pas daarna nemen we een beslissing over het activeren van de afgedekte proefopstellingen.

Aanleiding

Van eind oktober tot maart 2020 testen we in Kuringen-Centrum, Kuringen-Heide en de wijk Berkenveld een aantal proefopstellingen uit. Deze zijn het resultaat van een participatietraject in de betrokken buurten. De opstellingen hebben als doel te testen welke maatregelen bijdragen tot een gezond evenwicht tussen de verschillende verkeersstromen en welke de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid kunnen verbeteren. Op basis van de resultaten willen we nadien investeren in een goede verkeersinfrastructuur gekoppeld aan de juiste handhavingsmaatregelen.

Eerder stelden we gelijkaardige proefopstellingen op in de Heilig-Hartwijk. Het traject in deze wijk en dat in Kuringen vormen pilootprojecten, waarbij we op basis van participatie voorstellen uitwerken die we vervolgens in de praktijk testen en nadien omvormen tot een nieuw verkeerscirculatieplan. Slaat deze aanpak aan, dan willen we gelijkaardige trajecten uitrollen in de andere Hasseltse wijken.

Proefopstellingen

De proefopstellingen in Kuringen-Centrum, Kuringen-Heide en de wijk Berkenveld bestaan uit een reeks snelheidsremmers en het enkelrichting maken van verschillende straten. Ze hebben als doel sluipverkeer in de wijk te ontmoedigen en de snelheid van het autoverkeer af te remmen. Een volledig overzicht van de proefopstellingen, wanneer ze getest worden en hoe we feedback verzamelen, vind je in deze infobrochure:

Contact