Participatietraject mobiliteit Kuringen-Heide, Kuringen-Centrum en Berkenveld

Update 25/02/20: Nieuw verkeersplan voor Kuringen

De afgelopen maanden zijn in de Hasseltse wijken Kuringen-Centrum, Kuringen-Heide en Berkenveld verschillende nieuwe verkeerssituaties getest. Tijdens de opstellingen is de verkeersintensiteit op meer dan 30 plaatsen gemeten. De dienst Mobiliteit heeft alle metingen verwerkt en de reacties van de bewoners opgevolgd. Mensen werden via een enquête bevraagd en er vond overleg plaats met de werkgroepen die sinds het begin nauw betrokken waren bij het participatietraject.

Sommige proefopstellingen zijn goed onthaald, andere niet. Op basis van alle evaluaties werd nu een concreet plan opgemaakt met als doel de veiligheid en leefbaarheid in de wijken te verhogen. Er komen geen bijkomende proefopstellingen. Meer over de aanleiding, de inhoud en de timing van dit plan vind je in deze brochure die ook in de betrokken wijken wordt verspreid:

Update 06/01/2020: Enquête afgesloten

Tot 6 januari 2020 kon je via een enquête jouw mening geven over de proefopstellingen in Kuringen-Centrum, Kuringen-Heide en Berkenveld. De dienst Mobiliteit en Parkeren gaat nu van start met de verwerking van de resultaten. In totaal ontvingen we 788 reacties.

Update 18/12/2019: Deel je mening voor 6 januari 2020

Naast objectieve cijfers, die we verzamelen via allerhande metingen, zijn ook jouw ervaringen van belang voor de beoordeling van de proefopstellingen. Via een enquête kan je nog tot maandag 6 januari 2020 jouw persoonlijke mening geven.

Met een brief, die vanaf donderdag 19 december 2019 wordt verspreid, brengen we de bewoners van Kuringen-Centrum, Kuringen-Heide, Berkenveld en Kiewit (zone ten westen van de Kempische Steenweg) hierover op de hoogte. Heb je nog vragen over de proefopstellingen of de enquête? Neem dan contact op met de dienst Mobiliteit.


Vul je de enquête liever op papier in? Vraag dan een exemplaar aan via de dienst Mobiliteit: 011 23 90 00 of mobiliteit@hasselt.be.

Update 11/12/19: Eerste overlegmoment overkoepelende werkgroep

Op woensdag 11 december verzamelde de overkoepelende werkgroep een eerste maal. Die werd samengesteld uit vertegenwoordigers van de wijken, de scholen, de handelaars, de Uhasselt en de Mobiliteitsdienst van de stad. De deelnemers bespraken de rol van de werkgroep en evalueerden de gefaseerde uitrol van de proefopstellingen van fase 1. Ervaringen werden gedeeld en de eerste ruwe data met een kritisch oog bekeken. Tot slot konden de deelnemers ideeën voorstellen voor de tweede testfase en werd een planning voorgesteld voor het verdere procesverloop. Die planning ziet er als volgt uit:

  • Eind november tot midden december 2019: verkeersmetingen testfase 1
  • 23 december 2019 tot 6 januari 2020: enquête testfase 1 (uitnodiging via bewonersbrief)
  • Eind januari 2020: terugkoppeling resultaten enquête aan deelwerkgroepen en overkoepelende werkgroep + bepalen proefopstellingen testfase 2
  • Februari 2020: verspreiding infofolder resultaten metingen en enquête + proefopstellingen testfase 2
  • Februari tot begin april 2020: testfase 2
  • April 2020: enquête testfase 2

Update 29/11/2019: Veelgestelde vragen

De afgelopen weken ontvingen we heel wat vragen over de proefopstellingen. We hebben de antwoorden op de meest gestelde vragen even op een rijtje gezet:

Update 15/11/2019: Proefopstellingen Joris Van Oostenrijkstraat en Overdemerstraat vanaf maandag 18 november

Omgeving Gildezaal
Op maandag 18 november 2019 plaatsen we de voorziene snelheidsremmer in de Overdemerstraat en maken we van de Joris van Oostenrijkstraat een eenrichtingsstraat (richting de Diepstraat).

Update 08/11/2019: Eenrichting Overdemerstraat tijdelijk opgeheven & wijziging timing werken Gebrandestraat

Overdemerstraat
Na een verkeersveiligheidsanalyse van de proefopstelling in de Overdemerstraat (enkelrichting voor gemotoriseerd verkeer tussen Nieuwstraat en Galgebergstraat) blijkt dat deze momenteel niet het gewenste effect heeft. Daarom werd beslist om de opstelling uit de lopende testfase te nemen. De maatregel testen we in latere fases opnieuw uit, wanneer onder andere de Nijverheidskaai opengesteld is voor gemotoriseerd verkeer, en wordt dan mogelijk aangevuld met bijkomende verkeersremmers.

Gebrandestraat
In het kader van de verhoging van de spoorbrug zou De Vlaamse Waterweg nv de Gebrandestraat vanaf midden november 2019 tijdelijk omvormen tot eenrichtingsstraat (richting binnenstad). Deze planning  is echter gewijzigd. De werken aan de Gebrandestraat starten ten vroegste begin januari 2020. Meer info over dit project vind je op: www.vlaamsewaterweg.be/spoorbrug-kuringen.

Update 04/11/2019: Proefopstellingen en timing bijgestuurd

Semmestraat/Slangbeekstraat
Hier worden voorlopig geen proefopstellingen geplaatst. Wel gaan we na welk effect de overige proefopstellingen in Kuringen hebben op de verkeersdoorstroming in beide straten. Op basis van deze resultaten willen we de inrichting en het gebruik van de Semmestraat en Slangbeekstraat verder optimaliseren.

Omgeving Gildezaal
Momenteel brengt het circus een bezoek aan Kuringen-centrum. Hierdoor is er in de omgeving een toename van de parkeerdruk. Daarom plaatsen we pas midden november de voorziene snelheidsremmer in de Overdemerstraat en maken we van de Joris van Oostenrijkstraat pas dan een eenrichtingsstraat (richting de Diepstraat).

Omgeving ontmoetingscentrum Sint-Jan
Voorlopig plaatsen we geen snelheidsremmers in de straten rondom ontmoetingscentrum Sint-Jan. Wel denken we na over een concept dat de Blookstraat en Nieuwstraat kan omvormen tot straten met het karakter van een dorpscentrum.

Berkenlaan en Europalaan
In de Berkenlaan en Europalaan werden de snelheidsremmende proefopstellingen intussen geplaatst. Volgende signalisatie staat klaar maar blijft voorlopig nog afgedekt:

  • de signalisatie die nodig is voor de knip in de Berkenlaan ter hoogte van de Paalsteenstraat
  • de signalisatie die nodig is voor het eenrichting maken van het stukje Europalaan tussen de Paalsteenstraat en Carnegielaan (richting de Carnegielaan)

De komende weken volgen we de huidige verkeersituatie nauw op. Pas daarna nemen we een beslissing over het activeren van de afgedekte proefopstellingen.

Aanleiding

Van eind oktober tot maart 2020 testen we in Kuringen-Centrum, Kuringen-Heide en de wijk Berkenveld een aantal proefopstellingen uit. Deze zijn het resultaat van een participatietraject in de betrokken buurten. De opstellingen hebben als doel te testen welke maatregelen bijdragen tot een gezond evenwicht tussen de verschillende verkeersstromen en welke de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid kunnen verbeteren. Op basis van de resultaten willen we nadien investeren in een goede verkeersinfrastructuur gekoppeld aan de juiste handhavingsmaatregelen.

Eerder stelden we gelijkaardige proefopstellingen op in de Heilig-Hartwijk. Het traject in deze wijk en dat in Kuringen vormen pilootprojecten, waarbij we op basis van participatie voorstellen uitwerken die we vervolgens in de praktijk testen en nadien omvormen tot een nieuw verkeerscirculatieplan. Slaat deze aanpak aan, dan willen we gelijkaardige trajecten uitrollen in de andere Hasseltse wijken.

Proefopstellingen

De proefopstellingen in Kuringen-Centrum, Kuringen-Heide en de wijk Berkenveld bestaan uit een reeks snelheidsremmers en het enkelrichting maken van verschillende straten. Ze hebben als doel sluipverkeer in de wijk te ontmoedigen en de snelheid van het autoverkeer af te remmen. Een volledig overzicht van de proefopstellingen, wanneer ze getest worden en hoe we feedback verzamelen, vind je in deze infobrochure:

Contact