Participatietraject Heilig-Hartwijk

Participatietraject

Momenteel loopt, onder begeleiding van de Universiteit Hasselt, een participatietraject rond de Mobiliteit in Kuringen-Heide en Kuringen centrum. Kijk voor een laatste stand van zaken op de website: www.werkenaanwijken.be.

Aanleiding

In het voorjaar van 2018 nam een studiebureau in opdracht van de Dienst Mobiliteit en Parkeren de verkeerscirculatie in de Heilig Hartwijk onder de loep. Naast het in kaart brengen van knelpunten, werd dit bureau gevraagd om ook een aantal mogelijke oplossingen naar voren te schuiven. Naast tellingen en analyses van verkeersstromen vonden binnen dit onderzoek ook gesprekken met enkele focusgroepen plaats. Dit alles leverde een aantal voorstellen op om de mobiliteit in de wijk veiliger en vlotter te laten verlopen.

Het verbeteren van de verkeersdoorstroming vraagt om weldoordachte keuzes. Daarom wil de dienst Mobiliteit en Parkeren die keuzes graag met de bewoners, handelaars, werknemers van de wijk nemen… In het najaar van 2018 ging daarom een participatietraject van start onder leiding van de Universiteit Hasselt. Tijdens een infomarkt op donderdag 27 september 2018 in zaal Crutzenhof en via de website www.werkenaanwijken.be kon je jezelf kandidaat stellen voor dit traject.

Binnen hetzelfde participatietraject herbekijken we ook de functie van Heilig Hartkerk. Het gebouw kan naast een religieuze functie ook een belangrijke maatschappelijke en sociale rol vervullen voor de wijk. Via het traject willen we de noden van zowel de kerkbezoekers als de buurt combineren.

Alle tussentijdse verslagen van de verschillende werkmomenten vind je terug op de website www.werkenaanwijken.be.

Niets missen van Hasselt? Ontvang het laatste nieuws rechtstreeks in je mailbox.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief