Parkeervergunning tweede verblijf

Parkeervergunning tweede verblijf

Voor wie

Je bent eigenaar of huurder van een tweede verblijf (ook bij renovatie of nieuwbouw) op een adres gelegen in één van de betaalzones of blauwe zones binnen de Grote Ring van Hasselt. Opgelet! Studenten die verblijven op een studentenkot hebben geen recht op deze parkeervergunning.

Wat

Je vindt je straat en alle parkeerzones op het grondplan.

personen met een parkeervergunning op een adres in...               parkeren gratis en onbeperkt in tijd in  ....
Betaalzone station betaalzone station + blauwe zone Alverberg
Betaalzone Kuringersteenweg betaalzone Kuringersteenweg + blauwe zone Alverberg
Betaalzone Tuinwijk betaalzone Tuinwijk + blauwe zone Alverberg
Betaalzone Dusart betaalzone Dusart + blauwe zone Casterhoven
Betaalzone Stadspark betaalzone Stadspark + blauwe zone Casterhoven
Betaalzone Truierbrug betaalzone Truierbrug + blauwe zone Runkst
blauwe zone Alverberg blauwe zone Alverberg
blauwe zone Casterhoven blauwe zone Casterhoven
blauwe zone Runkst blauwe zone Runkst
blauwe zone Hollandsveld blauwe zone Hollandsveld
Betaalzone Centrum alle bovenvermelde betaalzones en blauwe zones + in de eigen zone kan je gratis parkeren voor 10 uur 's ochtends en na 16 uur.

Een parkeervergunning geeft geen recht om gratis te parkeren op de dagparkings Astrid, Dusartplein, Truierbrug-Noord en Truierbrug-Zuid.

Slim digitaal

De parkeervergunning is gekoppeld aan je nummerplaat. Via een online databank controleren parkeerwachters je nummerplaat ter plaatse. Ze krijgen automatisch een melding over jouw parkeervergunning.

Voorwaarden

  • Je bent eigenaar van een tweede verblijf gelegen in één van de betaalzones of blauwe zones te Hasselt.
  • Per adres kan er maximaal 1 parkeervergunning voor tweede verblijven uitgereikt worden.

Hoe aanvragen

Vervolledig je aanvraagformulier en surf naar het e-loket parkeren of mail je documenten naar verkeerswinkel@hasselt.be en vraag je vergunning aan. Na vijf werkdagen is je vergunning geactiveerd. Of kom naar de Verkeerswinkel om alles samen in te vullen op voorwaarde dat je alle verplichte bijlagen digitaal meeneemt.

Meebrengen

  • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
  • Identiteitskaart aanvrager (kopie van beide zijden)
  • Inschrijvingsbewijs van het voertuig waarop zowel de naam, officieel adres en de nummerplaat vermeld wordt (kopie van beide zijden)
  • bewijs van eigendom van een tweede verblijf

Kostprijs

  • gratis (1 jaar geldig) voor aanvrager met domicilie in Hasselt.
  • 200 euro (1 jaar geldig) voor aanvrager met domicilie buiten Hasselt.

Betaal je vergunning cash of met bancontact in de Verkeerswinkel.

En via bancontact of een overschrijving tijdens je online aanvraag.

Vervangvoertuig

Heb je een vervangvoertuig? Meld dit dan aan de Verkeerswinkel.We passen de nummerplaat gekoppeld aan je parkeervergunning tijdelijk aan naar deze van je vervangvoertuig. Bezorg ons een officieel document van de garage of verzekeringsmaatschappij voor het gebruik van het vervangvoertuig, met vermelding van de nummerplaat van het vervangvoertuig en de duur van de vervanging.