Parkeervergunning mantelzorger

Voor wie

Je bent een erkend mantelzorger van een bewoner die gedomicilieerd is op een adres in één van de betaalzones of blauwe zones te Hasselt.

Hoe aanvragen

Vraag je vergunning online aan

Zodra je aanvraag verwerkt is, krijg je hiervan bevestiging per e-mail. Of kom naar de Verkeerswinkel om alles samen in te vullen op voorwaarde dat je alle verplichte bijlagen meeneemt.

Voorwaarden

 • De zorgbehoevende is gedomicilieerd op een adres in één van de betaalzones of blauwe zones te Hasselt.
 • De mate van zorgbehoefte is aanzienlijk en erkend door de FOD sociale zekerheid via een attest ‘erkenning van de handicap of zorgbehoevendheid’ met een score van minimaal 9 punten.
 • De aanvraag dient te gebeuren door de zorgverstrekker/zorgbehoevende, op naam en domicilieadres van de zorgbehoevende.
 • Op het adres van de zorgbehoevende kunnen er maximaal twee mantelzorgparkeervergunningen aangevraagd worden.
 • Per adres kunnen er in het totaal maximaal drie digitale parkeervergunningen geldig zijn (bewonersparkeervergunningen, mantelzorgparkeervergunningen en parkeervergunningen voor autodelen tezamen).

Meebrengen

Persoon met mantelzorg

 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier mantelzorgparkeervergunning
 • Een ingevuld en gedateerd attest ‘erkenning van de handicap of zorgbehoevendheid’ door de FOD sociale zekerheid, gratis aan te vragen bij de mutualiteiten en OCMW Hasselt. Op de schaal van zorgbehoefte is een score van minimaal 9 punten vereist.
 • Identiteitskaart van de zorgbehoevende (kopie van beide zijden)
 • Identiteitskaart van de mantelzorger (kopie van beide zijden)
 • Inschrijvingsbewijs van het voertuig waarop zowel de naam, officieel adres en de nummerplaat vermeld wordt (kopie van beide zijden)
 • Ingeval de aanvraag gebeurt voor een ‘leasing- of bedrijfswagen’: ingevuld attest ‘leasing/bedrijfsvoertuig’ of gelijkaardig bewijsstuk, gedateerd en ondertekend door de werkgever.

Kostprijs

Gratis

Waar kan je parkeren met vergunning?

Je vindt je straat en alle parkeerzones op het grondplan.

personen met een mantelzorgparkeer-vergunning op een adres in...               parkeren gratis en onbeperkt in tijd in  ....
Betaalzone Station betaalzone Station + blauwe zone Alverberg
Betaalzone Kuringersteenweg betaalzone Kuringersteenweg + blauwe zone Alverberg
Betaalzone Tuinwijk betaalzone Tuinwijk + blauwe zone Alverberg
Betaalzone Dusart betaalzone Dusart + blauwe zone Casterhoven
Betaalzone Stadspark betaalzone Stadspark + blauwe zone Casterhoven
Betaalzone Truierbrug betaalzone Truierbrug + blauwe zone Runkst
blauwe zone Alverberg blauwe zone Alverberg
blauwe zone Casterhoven blauwe zone Casterhoven
blauwe zone Runkst blauwe zone Runkst
blauwe zone Hollandsveld blauwe zone Hollandsveld
Betaalzone Centrum alle bovenvermelde betaalzones en blauwe zones + in de eigen zone kan je gratis parkeren voor 10 uur 's ochtends en na 16 uur.

Een parkeervergunning geeft geen recht om gratis te parkeren op de dagparkings Astrid, Dusartplein, Truierbrug-Noord en Truierbrug-Zuid.

Reglement

Vervangvoertuig

Heb je een vervangvoertuig? Mail naar verkeerswinkel@hasselt.be met bijlagen:

 • kopie van je eID (beide zijden)
 • officieel document van de garage of verzekeringsmaatschappij voor het gebruik van het vervangvoertuig, met vermelding van de nummerplaat en de duur van de vervanging.

We veranderen dan de nummerplaat gekoppeld aan je parkeervergunning.

Contact