Op bezoek in het stadhuis, zonder je eigen huis te verlaten? Heel wat zaken kan je makkelijk regelen via je PC, tablet of smartphone, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7.

Parkeervergunning mantelzorg

Voor wie

Je bent een erkend mantelzorger van een bewoner die gedomicilieerd is op een adres in één van de betaalzones of blauwe zones te Hasselt.

Waar kan je parkeren met je vergunning?

Een mantelzorgparkeervergunning geeft identiek dezelfde parkeerrechten als een bewonersparkeervergunning. Voor een overzicht verwijzen we je door naar de uitleg van bewonersparkeren.

Je vindt je straat en alle parkeerzones met rechten op het grondplan. Bekijk het hier.

Voorwaarden

 • De zorgbehoevende is gedomicilieerd op een adres in één van de betaalzones of blauwe zones te Hasselt.
 • De mate van zorgbehoefte is aanzienlijk en erkend door de FOD sociale zekerheid via een attest ‘erkenning van de handicap of zorgbehoevendheid’ met een score van minimaal 9 punten.
 • De aanvraag dient te gebeuren door de zorgverstrekker, op naam en domicilieadres van de zorgbehoevende.
 • Op het adres van de zorgbehoevende kunnen er maximaal twee mantelzorgparkeervergunningen aangevraagd worden.
 • Per adres kunnen er in het totaal maximaal drie digitale parkeervergunningen geldig zijn (bewonersparkeervergunningen, mantelzorgparkeervergunningen en parkeervergunningen voor autodelen samen).

Hoe aanvragen

Vraag je vergunning online aan

Vraag of verleng je parkeervergunning online via het digitaal loket (24 op 24 uur, 7 dagen op 7 beschikbaar). Zodra je aanvraag verwerkt is, krijg je hiervan bevestiging per e-mail.
Of maak een afspraak voor een bezoek op het stadhuis 't scheep - op voorwaarde dat je alle verplichte bijlagen meeneemt.

 
Meebrengen:
 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • Een ingevuld en gedateerd attest ‘erkenning van de handicap of zorgbehoevendheid’ door de FOD sociale zekerheid, gratis aan te vragen bij de mutualiteiten en OCMW Hasselt. Op de schaal van zorgbehoefte is een score van minimaal 9 punten vereist.
 • Identiteitskaart van de zorgbehoevende (kopie van beide zijden)
 • Identiteitskaart van de mantelzorger (kopie van beide zijden)
 • Kentekenbewijs van het voertuig waarop zowel de naam, officieel adres en de nummerplaat vermeld wordt (kopie van beide zijden)
 • Ingeval de aanvraag gebeurt voor een ‘leasing- of bedrijfswagen’: ingevuld attest ‘leasing/bedrijfsvoertuig’ of gelijkaardig bewijsstuk, gedateerd en ondertekend door de werkgever.

Kostprijs

Gratis

Vervangvoertuig

Heb je een vervangvoertuig? Mail naar verkeerswinkel@hasselt.be met bijlagen:

 • kopie van je eID (beide zijden)
 • officieel document van de garage of verzekeringsmaatschappij voor het gebruik van het vervangvoertuig, met vermelding van de nummerplaat en de duur van de vervanging.

We veranderen dan de nummerplaat gekoppeld aan je parkeervergunning.

Contact