Parkeerplaats voor personen met een handicap

Waar kan je parkeren?

 • In Hasselt mag je gratis parkeren op alle reguliere parkeerplaatsen op straat in de blauwe zone en de betalende zone.

Waar kan je niet parkeren?

 • Op speciale parkeerplaatsen waarop afwijkende parkeerregels van toepassing zijn, ter plaatse kenbaar gemaakt met verkeersborden. Bijvoorbeeld parkeerplaatsen voor:
  • medische beroep
  • professionele zorgverlening
  • autodelen
  • elektrisch laden
  • in de zone 'voorbehouden voor bewoners'. Deze zone is exclusief voorbehouden voor bewoners van de straten die deel uitmaken van de parkeerzone. Enkel zij mogen met hun geldige bewonersparkeervergunning gratis parkeren op straat.
  • shop & run-parkeerplaats
  • ...
 • In de ondergrondse en bovengrondse parkeergarages van B-parking, Q-park en Blauwe Boulevard. Die zijn betalend voor iedereen maar hebben wel voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap.

Afspraken parkeerkaart

 • Leg je geldige parkeerkaart voor personen met een handicap duidelijk zichtbaar achter je voorruit.
 • Tenzij het anders vermeld is op de parkeerkaart, blijft deze kaart onbeperkt geldig.
 • Het gebruik ervan is strikt persoonlijk. Ze mag alleen worden gebruikt als de persoon voor wie de kaart bestemd is het voertuig bestuurt of als passagier meerijdt.
 • Dat je gratis kan parkeren met je kaart is iets Hasselts. In andere gemeenten moet je mogelijk wel betalen

Overzicht voorbehouden parkeerplaatsen

Een aantal parkeerplaatsen zijn voorbehouden voor mindervalide personen. Je mag er eveneens gratis parkeren (met uitzondering van Parking Blauwe Boulevard). Je vindt ze op onderstaand kaartje.

Parkeerkaart aanvragen

Een parkeerkaart aanvragen of meer uitleg nodig?

Dan helpt de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid je graag verder.