Parkeer je fiets veilig in een fietstrommel

fietstrommel

Hoe aanvragen

De toewijzing van de plaatsen in bestaande fietskluizen, gebeurt in chronologische volgorde op datum van aanvraag. Zijn alle vrije plaatsen ingevuld? Dan kom je op een wachtlijst terecht. Zodra er een plaats vrijkomt, nemen we contact met je.
 

Wat

In de vele rijhuizen is er vaak geen ruimte om een fiets te stallen. Daarom investeert de stad in fietstrommels op het openbaar domein. Een fietstrommel of fietskluis is een losstaande, overdekte en afsluitbare bergplaats met ruimte voor 5 fietsen.

Voor wie

 • Hasselaren, wonend in een gesloten bebouwing zonder garage.
 • Werknemers of pendelaars.

Gebruikersreglement

 • Je kan maximum 2 fietsparkeerplaatsen aanvragen per domicilieadres.
 • De gebruiksovereenkomst loopt één jaar. Die wordt stilzwijgend verlengd voor telkens een periode van één jaar. Wil je de overeenkomst opzeggen? Dan moet je dit minstens 1 maand voor de vervaldag melden via een aangetekende brief of via afgifte van een opzegbrief tegen ontvangstbewijs.
 • Je mag de fietstrommel enkel gebruiken voor je eigen fiets en niet als extra bergruimte.
 • De fietstrommel is voorzien van een slot en moet ten allen tijde afgesloten zijn.
 • Alle herstellingen aan de fietstrommels worden door de stad Hasselt betaald, tenzij deze het gevolg zijn van een nalatigheid van de parkeerder.
 • Lees alle voorwaarden na in het gebruikersreglement.

Kostprijs

 • 30 euro per jaar per fiets
 • Eventuele boetes
  • minimum 50 euro bij verlies of diefstal van de sleutel of beschadiging van het slot van de fietstrommel zodat Stad Hasselt het slot kan vervangen.
  • een boete voor het laattijdig inleveren van de sleutel of het niet ontruimen van de trommel na het beëindigen van de overeenkomst.

Waar

 • Ambachtsschoolstraat 66 VOLZET
 • Bonnefantenstraat 1 VOLZET
 • Carpoolparking Hasselt-Zuid (Biezenstraat) VOLZET
 • Djef Antenstraat 1 - VOLZET
 • Dorpsstraat x Dr. Willemsstraat VOLZET
 • Ertbeekstraat VOLZET
 • Fonteinstraat (kruispunt Boomkensstraat)  VOLZET
 • Gaarveldstraat 48 VOLZET
 • Grote Breemstraat 4 (tegenover de Lijn) (trommel 1) VOLZET
 • Grote Breemstraat 4 (tegenover de Lijn) (trommel 2) VOLZET
 • Heilig Hartplein (trommel 1) VOLZET
 • Heilig Hartplein (trommel 2) VOLZET
 • Hovenstraat (nabij huisnummer 33) VOLZET
 • Jules Klockplein VOLZET
 • Kempische Steenweg 91 - VOLZET
 • Kerkhofstraat (hoek met Teschlaan) VOLZET
 • Kerkplein Runkst achterkant zijde Harmoniestraat VOLZET
 • Kuringersteenweg 132 VOLZET
 • Lazarijstraat / Oude Kuringerbaan: VOLZET
 • Luikersteenweg 3 VOLZET
 • Maastrichtersteenweg 122 VOLZET
 • Manteliusstraat 49 VOLZET
 • Mgr. Kerkhofsstraat (hoek met Runkstersteenweg) VOLZET
 • Paardsdemerstraat (hoek met zuivelmarkt) VOLZET
 • Prinsenstraat (kruispunt met Eeuwfeeststraat) VOLZET
 • Runkstersteenweg aan kasteel Byvoet (hoek met Kannunik Eybenstraat) trommel 1 VOLZET
 • Runkstersteenweg aan kasteel Byvoet (hoek met Kannunik Eybenstraat) trommel 2 VOLZET
 • Sint-Hubertusplein x Gaarveldstraat VOLZET
 • Sint-Truidersteenweg (hoek met Weggevoerdenstraat) VOLZET
 • Stokerijstraat (kruispunt met Blijde-Inkomststraat) VOLZET
 • Vrijwilligersplein (2 fietstrommels) VOLZET
 • Willekensmolenstraat 67 (Sint-Jansplein) VOLZET
 • Woutersstraat (hoek met Runkstersteenweg) VOLZET

Een nieuwe locatie aanvragen? Dat kan!

Vraag een fietstrommel op een nieuwe locatie online aan

Contact