Overweg Hefveldstraat

Overweg Hefveldstraat

Aanleiding

Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgisch spoornet, ging midden mei 2017 in de Hefveldstraat van start met de voorbereidende werken voor de bouw van een tunnel voor fietsers en voetgangers. Deze zal de bestaande overweg op de spoorlijn Hasselt-Landen vervangen. Elk jaar gebeuren er gemiddeld 45 ongevallen aan overwegen. Infrabel wil daarom het aantal overwegen afbouwen en waar mogelijk vervangen door veiligere alternatieven.

Fasering

Fase 1
In een eerste fase, die loopt vanaf mei tot aan het bouwverlof 2017, voert Infrabel voorbereidende werken uit: sonderingen en peilingen, afgraven teelaarde, bouwrijp maken terrein, het plaatsen van werfinrichting en bemaling. Deze werken worden overdag uitgevoerd en brengen beperkte hinder met zich mee.

Fase 2
In een tweede fase, die start na het bouwverlof, wordt de tunnelkoker gebouwd. Naar aanleiding van deze fase, die een grotere impact heeft op de buurt, organiseert Infrabel een infomarkt in de maand september. Daar wordt meer info gegeven over de hinder en minder hinder-maatregelen. Buurtbewoners ontvangen nog een uitnodiging voor deze infomarkt.

De werken zullen volgens de huidige planning afgerond zijn tegen het voorjaar van 2018.

Documenten

Naar aanleiding van de start van de voorbereidende werken verspreidde Infrabel een bewonersbrief. Deze kan je hier raadplegen.