Overweg Hefveldstraat

Aanleiding

Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgisch spoornet, ging midden mei 2017 in de Hefveldstraat van start met de voorbereidende werken voor de bouw van een tunnel voor fietsers en voetgangers. Deze zal de bestaande overweg op de spoorlijn Hasselt-Landen vervangen. Elk jaar gebeuren er gemiddeld 45 ongevallen aan overwegen. Infrabel wil daarom het aantal overwegen afbouwen en waar mogelijk vervangen door veiligere alternatieven.

Fasering

Het verloop van de werken kan je terugvinden op de website van Infrabel: https://www.infrabel.be/nl/buurtbewoners/werven/afschaffing-overweg-hefv...

Documenten

Naar aanleiding van de start van de voorbereidende werken verspreidde Infrabel een bewonersbrief. Deze kan je hier raadplegen.

Op 23 oktober 2017 organiseerde Infrabel in samenwerking met de Stad een infomarkt. De stadsdiensten stelden er een alternatieve ontsluiting voor de wijk voor. Het voorontwerp kan je hier bekijken.