Overlegplatform Hasseltse buurtcomites

Dienst Wijkmanagement nodigt je graag uit op het volgende overlegplatform voor buurtcomités op donderdag 19 oktober van 19 tot 21 uur in Ontmoetingscentrum Elckerlyc.

Tijdens de vergadering van 21 maart hebben we veel input van jullie gekregen. Op basis daarvan hebben we een programma samengesteld met een aantal workshops.

Agenda:

19.00 u: Onthaal
19.15 u: Workshops deel 1
19.45 u: Pauze
20.00 u: Workshops deel 2
20.30 u: Ken je je wijkmanager? Heb je na dit programma een vraag of idee. In dit gedeelte kan je met andere comités van gedachte wisselen.
21.00 u: Einde

Iedere deelnemer kan 2 workshops kiezen uit het volgende programma:

• Geen activiteit zonder het juiste materiaal. Dienst cultuur geeft een beeld van de verhuur van en de logistiek bij evenementen.
• Ken je je verplichtingen voor een veilige activiteit? Kris Delvaux van Ethias Verzekeringen schetst de belangrijke aspecten van verzekeringen.
• Hoe werf je vrijwilligers? Vormingplus Limburg geeft de mogelijkheden weer om een sterke vrijwilligersgroep uit te bouwen.
• Hoe bereik je iedereen in de straat? Nancy Keuren en de Gaarveld Garde leggen uit hoe je met de drempelmeter zoveel mogelijk mensen kan betrekken bij je activiteiten.

Inschrijven kan tot en met vrijdag 13 oktober via dit elektronisch invulformulier of 011 23 94 45. Vermeld steeds wie welke 2 workshops wil volgen. Je kan deze mail ook doorsturen. Indien er nog vragen zijn, mag je steeds contact opnemen.

We hopen dat je alvast een plaatsje vrij houdt in je agenda.

Persoon
Persoon
Persoon