Titel

Oppenstraat

Oppenstraat

Omschrijving

In de Oppenstraat vervangt Infrax vanaf mei 2016 de bestaande riolering door een nieuw gescheiden rioleringsstelsel:

  • tussen Egelstraat en de grens met Wijer
  • ter hoogte van de woningen met huisnummers huisnummers 256 tot 270

Aansluitend worden langs beide zijden fietspaden aangelegd en krijgt de rijbaan een asfaltverharding.

Duur werken

  • 9 mei tot bouwverlof 2016: rioleringswerken
  • augustus tot oktober 2016: wegeniswerken
  • oktober 2016: nutswerken

Locatie