Titel

Openbaar onderzoek RUP Klein Dorlick

Het openbaar onderzoek van het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 215 “KleinDorlick” met inbegrip van een onteigeningsplan, loopt van 13/02/2017 tot en met 13/04/2017.
Het openbaar onderzoek van het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 215 “KleinDorlick” met inbegrip van een onteigeningsplan, loopt van 13/02/2017 tot en met 13/04/2017.

In uitvoering van artikel 2.2.14.§2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, kondigt het college van burgemeester en schepenen het openbaar onderzoek aan van het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 215 “KleinDorlick” met inbegrip van een onteigeningsplan, zoals voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van Hasselt in zitting van 24/01/2017.  Dit openbaar onderzoek loopt van 13/02/2017 tot en met 13/04/2017.

Bekijk hier het grafisch plan, de stedenbouwkundige voorschriften, de toelichtingsnota,  het plan bestemmingswijzigingscompensaties en het onteigeningsplan digitaal. Deze info ligt ook ter inzage bij de Dienst Ruimtelijke Ordening, Dokter Willemsstraat 34, Hasselt, van maandag tot vrijdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur.

Heb je opmerkingen of bezwaren? Bezorg ze uiterlijk op 13 april 2017, bij aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs, aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, p.a. Groenplein 1, 3500 Hasselt.