Titel

Onze eigen parkranger

Uniform parkbeheer

Sinds kort beschikt Hasselt over een eigen parkranger. De afgelopen weken bracht hij alle Hasseltse parkjes, groot en klein, in kaart en lijstte hij mogelijke verbeterpunten op. Deze knelpunten worden op korte termijn aangepakt. Daarnaast zal parkranger Sam ook het onderhoud nauwgezet opvolgen en vormt hij het eerste aanspreekpunt voor de parkbezoeker.

Iedereen kent wel het Kapermolenpark en het park aan het Cultuurcentrum. Maar Hasselt telt in totaal zo’n 100 parkjes. Dit zijn zowel grotere groenzones zoals het park Prinsenhof en Baron Joly, maar ook postzegelparkjes zoals parkje Rombouts en het Van Veldekeplein. Het onderhoud ervan vormt een hele klus en gebeurde afhankelijk van de zone door een andere ploeg. Zowel voor dit onderhoud alsook de visie voor onze parken willen we graag éénzelfde visie en een uniforme kwaliteitsvolle aanpak. Vandaar het idee om een parkranger aan te werven.

Beeld je daarbij geen revolverheld te paard in… al kan parkranger Sam heus zijn mannetje staan… maar iemand met oog voor detail, een luisterend oor en een groen hart. Sam studeerde groenmanagement aan de vroegere PXL met als specialisatie openbaar groen. Het onderhoud van een park en het opmaken van een visie voor parkbeheer zijn hem dus zeker niet vreemd. De afgelopen weken bracht hij alle Hasseltse groene plekjes in kaart. Op basis daarvan legde hij al enkele werkpunten bloot die we op korte termijn willen aanpakken.

Parkranger Sam aan het woord

Water
In verschillende Hasseltse parken vind je vijvers of kleine poelen terug. Hun meerwaarde voor onze parken beperkt zich momenteel tot passief landschapselement. We zouden hun rol graag actiever maken, door er bijvoorbeeld enkele in te richten als hengelvijver voor kinderen. Al moeten we daarvoor eerst een aantal plaatselijke problemen oplossen. Zo overwoekert riet momenteel de vijver in park Wijngaertsveld. Deze gaan we nog dit jaar opnieuw vrijmaken. Ook de kwaliteit van de oeverbegroeiing kan op verschillende plaatsen beter. Zo staan er in enkele parken brandnetels die een natuurlijke barrière vormen tussen de bezoeker en het water.

Waardevolle oude bomen
In alle Hasseltse parken vind je waardevolle oude bomen terug. Deze willen we met de beste zorgen omringen. Onze veteraanbomen gaan we daarom extra beschermen door er omheining rond te plaatsen. Zo voorkomen we dat de wortels beschadigingen oplopen. Maar uiteindelijk zullen verschillende exemplaren met de jaren op natuurlijke wijze aftakelen. Hiervoor willen we vandaag al vervangers aanduiden of aanplanten. Deze bomen moeten uitgroeien tot de nieuwe veteraanbomen van onze parken. Uiteraard kiezen we daarbij voor streekeigen soorten. Deze zijn optimaal aangepast aan onze klimatologische omstandigheden en bovendien beter bestand tegen ziekten. Uitheemse bomen en struiken halen we er systematisch uit.

Banken en vuilnisbakken
Wat me tijdens mijn rondgang opviel is dat in de Hasseltse parken heel wat verschillende soorten banken en vuilnisbakken staan. Dit doordat bepaalde types uit productie gingen of er al eens iets werd gerecupereerd van op andere locaties binnen de stad. Graag zou ik per park in eerste instantie de nood aan vuilnisbakken en banken opnieuw in kaart willen brengen. Zo merkte ik in een aantal parken een zwerfvuilprobleem op. Dat kunnen we met extra vuilnisbakken misschien terugdringen. Al het nieuwe meubilair zal van éénzelfde type zijn, liefst met een natuurlijk karakter. Op termijn moeten ook verouderde vuilnisbakken en banken door dat type vervangen worden. Op die manier vergemakkelijken we het onderhoud doordat we het aantal wisselstukken beperken.

Onderhoud
Al in 2004 koos Hasselt er bewust voor om het pesticidengebruik op het openbaar domein te bannen. Hierdoor werd het groenbeheer heel wat intensiever, maar intussen bouwden we al heel wat ervaring met deze aanpak op. Sam zal het onderhoud van onze verschillende parken wat meer gaan stroomlijnen. Daarnaast moet hij ervoor zorgen dat we voor bepaalde problemen, zoals zwervuil of algen, kort op de bal spelen. Voor het onderhoud willen we ook sterker evolueren naar een tweeledige aanpak. Bepaalde delen gaan we intensief onderhouden zodat ze optimaal toegankelijk zijn voor de parkbezoeker. Andere delen willen we bewust overdragen aan de natuur. Zo kunnen er biotopen ontstaan waar bepaalde vogels, planten en insecten in alle rust kunnen gedijen. Om parkbezoekers hiervan bewust te maken, plaatsen we nabij deze zones infoborden die deze aanpak duiden.

Actief aanwezig zijn
Tot slot wil Sam vooral vaak aanwezig zijn in de parken. “Tijdens mijn bezoeken kan ik onmogelijk alles opmerken”, aldus de parkranger. “Omwonenden kennen de problemen in hun buurtparkje vaak heel wat beter. Voor hen wil ik een aanspreekpunt vormen. Door de grote populariteit van de sociale media worden frustraties er vaak onderling gedeeld, maar de verantwoordelijke wordt niet altijd verwittigd. Door regelmatig in contact te treden met de buurten, hoop ik dat ze in eerste instantie aan mijn mouw trekken. Op dit moment bekijk ik met de dienst Groen hoe ik dit het beste aanpak.

Dienst Groen

Dokter Willemsstraat 34
3500 Hasselt