Titel

Ontmoetingscentrum Sint-Katarina

Ontmoetingscentrum Sint-Katarina

Contact

Nicolaas Cleynaertslaan
3500 Hasselt
in het ontmoetingscentrum elke woensdag van 19 tot 20 uur, behalve tijdens de schoolvakanties