Hasselt is ons ERF

do, 08/07/2021

Met 'Hasselt is ons ERF' willen we een Ecologisch, Regiogebonden en Fair voedselsysteem uitbouwen. Graag betrekken we hierbij alle lokale actoren uit de voedselketen, van producenten tot consumenten. Heb je zelf een ideëen voor een meer duurzame en rechtvaardige voedselproductie- en consumptie? Deel ze met andere Hasselaren en maak kans op een subsidie om ze  te realiseren.

Hasselt is on ERF
Deel deze pagina:

Hoe

Hoe? Samen!

Er zijn in Hasselt al verscheidene initiatieven genomen, maar als we de transitie naar een veerkrachtiger voedselsysteem willen doen slagen, moeten we met z'n allen massaal in actie komen! Jouw ideeën zijn hierbij meer dan nodig! Via dit platform kan je je stem laten horen, je ideeën lanceren, bondgenoten zoeken, ... Maak eenmalig een account aan, en doe met ons mee!

Deel je idee met andere Hasselaren
Dien je idee in en maak kans op een projectsubsidie

Waarom

De COVID19-crisis, geopolitieke spanningen, de toenemende droogte, de verminderde biodiversiteit, de uitputting van fossiele energiebronnen, ... leggen de kwestbaarheden van ons industrieel voedselsysteem bloot. We hebben nood aan een veerkrachtig voedselsysteem dat elk van ons, in alle omstandigheden, van lekker, gezond en betaalbaar voedsel kan blijven voorzien.

Zo'n duurzaam en rechtvaardig voedselsysteem wordt gekenmerkt door:

  • Korte keten
  • Lokale productie, verwerking én consumptie met zo weinig mogelijk tussenschakels
  • Gediversifieerde productie
  • Een grote variatie aan voedselproductie in de regio, maar ook gemengde teelten op één akker waarbij voorrang gegeven wordt aan voedsel dat direct geschikt is voor menselijke consumptie
  • Respect voor planetaire grenzen en dierenwelzijnHet voedselsysteem respecteert het welzijn van dieren en waarborgt de natuurlijke hulpbronnen zoals een gezonde bodem, schone lucht, proper water, biodiversiteit ...
  • Circulaire kringloop
  • Voedselverliezen worden zo veel mogelijk vermeden. Overschotten worden zo veel mogelijk hergebruikt in functie van menselijke consumptie vooraleer ze gerecycleerd worden als meststof, veevoeder, ...  Herbruikbare verpakkingen zijn eerder de regel dan de uitzondering.
  • Transparante en solidaire voedselketenIedereen heeft toegang tot gezond en betaalbaar voedsel dat in veilige en gezonde werkomstandigheden geproduceerd is tegen een eerlijke vergoeding