Gunstig rapport voor stedelijke communicatie

di, 23/03/2021

In de herfst van vorig jaar hielden we een uitgebreide enquête over onze communicatie. Over het algemeen kregen we een gunstig rapport van de Hasselaren. De werkpunten zetten we momenteel om in concrete acties.

communicatieonderzoek
Deel deze pagina:

Ruim 700 Hasselaren namen de tijd om deel te nemen aan dit onderzoek naar hun communicatiebehoeften. Door deze grote respons kon onze onderzoekspartner conclusies en aanbevelingen formuleren op basis van een betrouwbare steekproef. Eerder deed dit onderzoeksbureau hetzelfde onderzoek in een twintigtal andere steden en gemeenten, waardoor het onze resultaten ook kan vergelijken.

 

Stadsmagazine is topkanaal

Wat ons veel plezier doet, is dat de meeste Hasselaren onze communicatie positief beoordelen. Meer dan 80 procent van de respondenten voelt zich voldoende en goed geïnformeerd, ervaart onze communicatie als klantvriendelijk en weet ook waar ze kunnen aankloppen met opmerkingen of vragen. Het absolute topkanaal blijft stadsmagazine De Nieuwe Hasselaar, zowel qua bereik als qua tevredenheid scoort het erg hoog. Wist je dat slechts zes procent van de ondervraagden het nooit bekijkt? Onze website en bewonersbrieven vervolledigen de top drie. Ook het UiT in Hasselt-magazine valt bijzonder in de smaak.

 

Actieplan

Nog interessanter zijn natuurlijk de verbeterpunten die het onderzoek aanwijst. Zo geeft een groep Hasselaren aan dat ze behoefte hebben aan meer informatie over infrastructuur- en wegenwerken, subsidies en premies en beslissingen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. Zeer nuttige feedback waarmee we graag aan de slag gaan. De resultaten worden op dit moment omgezet in een uitgebreid actieplan. Zo werken we aan een digitale strategie en aan een plan voor onze social media, bouwen we het klantencontactcentrum voor de eerstelijnscontacten met burgers verder uit, werven we een participatieambtenaar aan, lanceren we nieuwe wijkkrantjes... Te veel om op te noemen.

 

En-en-verhaal

Ook met de bezorgdheid van de oudere Hasselaren willen we aan de slag. Velen onder hen uitten de vrees straks uit de boot te vallen als communicatie steeds meer digitaal zal verlopen. Wees gerust, communicatie is voor ons een en-en-verhaal. Ja, we geloven in nieuwe toepassingen en kanalen, maar zullen ook inspanningen doen zodat iedereen mee is. Ook zullen we steeds blijven inzetten op een mix van digitale, papieren en mondelinge kanalen.