We hechten veel belang aan de gezondheid van alle Hasselaren! Daarom nemen we noodzakelijke maatregelen. Gebruik zoveel mogelijk ons digitaal loket. Stel niet-dringende verplaatsingen naar de loketten uit. Heb je een dringende vraag? Bel dan eerst naar 011 23 90 00 om een afspraak te maken.

Omgevingsvergunning

Nieuws: coronamaatregelen Vlaamse overheid

Omwille van het coronavirus besliste de Vlaamse overheid om alle lopende openbare onderzoeken vanaf 24 maart 2020 op pauze te zetten en geen nieuwe onderzoeken op te starten. Deze tijdelijke maatregelen blijven van kracht tot minstens 24 april 2020.  

Volgt er geen verlenging van de genomen maatregelen, dan kunnen we ten vroegste op 25 april 2020:

  • de gepauzeerde openbare onderzoeken verderzetten voor de nog resterende duur.
  • nog niet opgestarte openbare onderzoeken aanvatten.

Lees meer op www.omgevingsloket.be over de noodmaatregelen. Op deze webpagina vindt u steeds de meest actuele info over deze maatregelen van de Vlaamse Overheid. Een eventuele verlenging kondigen we ook hier aan.

Wat

Ga je bouwen of verbouwen? Dan had je vroeger vaak een milieuvergunning en/of stedenbouwkundige vergunning nodig. Voortaan kun je ze beide in één keer aanvragen met een omgevingsvergunning.

Wanneer heb je een omgevingsvergunning nodig?

Voor sommige werken of handelingen heeft de Vlaamse Regering de vergunningsplicht omgezet in een meldingsplicht of is geen vergunning vereist op voorwaarde dat je een aantal regels naleeft. Meer uitleg hierover vind je op de website Ruimtelijke Ordening en de website omgevingsloket. Ook bij onze dienst Vergunningen kan je terecht met je vragen.

Lopende dossiers

Bekijk hier de lopende openbare onderzoeken

Bekijk hier de recent bekendgemaakte beslissingen

De dossiers liggen ter inzage bij de onthaalbalie van stadhuis 't Scheep, Limburgplein 1, 3500 Hasselt tot 30 dagen na datum publicatie. Je kan zonder afspraak langskomen tijdens de openingsuren.

Hoe aanvragen

Vraag je omgevingsvergunning digitaal aan via www.omgevingsloket.be. Je kan je aanvraag hier ook opvolgen.

De geplande werken mogen enkel uitgevoerd worden als ze niet strijdig zijn met de codex ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften. Dat kunnen voorschriften zijn van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), een bijzonder plan van aanleg (BPA), een verkavelingsvergunning (verkaveling) of een verordening. Vraag daarom eerst aan de dienst Vergunningen (Ruimtelijke Ordening) of het bouwperceel in een gebied ligt waar een RUP, een BPA, verkaveling of een verordening geldt.

Kostprijs

Contact