Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Wat

Ga je bouwen of verbouwen? Dan heb je vaak vergunningen nodig, zoals een milieu- of stedenbouwkundige vergunning. Of moeten we zeggen 'had je vergunningen nodig'. Want vanaf 1 januari 2018 lanceert de Vlaamse overheid de omgevingsvergunning. Eén vergunning die de twee andere vervangt met één aanvraagprocedure, één openbaar onderzoek en één uniforme beslissing. .

Wanneer heb je een omgevingsvergunning nodig?

Voor sommige werken of handelingen heeft de Vlaamse Regering de vergunningsplicht omgezet in een meldingsplicht of is geen vergunning vereist op voorwaarde dat je een aantal regels naleeft. Meer uitleg hierover vind je op de website Ruimtelijke Ordening en de website omgevingsloket. Ook bij onze dienst Vergunningen kan je terecht met je vragen.

Hoe aanvragen

Situatie voor 1/01/2018
Afhankelijk van het soort vergunning, maak je bij je aanvraag gebruik van één van volgende formulieren.

Situatie na 1/01/2018
Vraag je omgevingsvergunning digitaal aan via www.omgevingsloket.be.

De geplande werken mogen enkel uitgevoerd worden als ze niet strijdig zijn met de codex ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften. Dat kunnen voorschriften zijn van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), een bijzonder plan van aanleg (BPA), een verkavelingsvergunning (verkaveling) of een verordening. Vraag daarom eerst aan de dienst Vergunningen (Ruimtelijke Ordening) of het bouwperceel in een gebied ligt waar een RUP, een BPA, verkaveling of een verordening geldt. Onze verordeningen kan je hier raadplegen: