Omgevingsvergunning

Ga je bouwen of verbouwen?

Dan heb je vaak een omgevingsvergunning nodig. Maar het kan ook zijn dat een melding volstaat of – in sommige gevallen – dat de werken vrijgesteld zijn van vergunningsaanvraag. Hier ontdek je meer info.

Fase 1: Vergunning, melding of vrijstelling

Omgevingsvergunning

Meldingsplicht

Vrijstelling van vergunning

Dubbelcheck de Vlaamse regelgeving met de Hasseltse gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen. In sommige gevallen wijkt de stad Hasselt af van deze Vlaamse regelgeving. Geraak je er niet zelf aan uit, vraag dan hulp aan onze dienst Vergunningen via het digitaal contactformulier. We helpen je graag verder.

Onze stedenbouwkundige verordeningen kan je hier raadplegen

Fase 2: wat zijn de stedenbouwkundige voorschriften voor je perceel?

Voor heel wat percelen gelden specifieke stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in een verkavelingsvergunning (VK), bijzonder plan van aanleg (BPA) of ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Die bepalen bijvoorbeeld hoe hoog of hoe diep je mag bouwen, welke materialen je mag gebruiken en of je op de perceelgrens mag bouwen dan wel een bepaalde afstand moet aanhouden.

Bekijk hier de ruimtelijke plannen in Hasselt

Hulp nodig?
Ken je de bouwvoorschriften van je perceel niet? Vraag dan hulp aan onze dienst Vergunningen via het digitaal contactformulier. We helpen je graag verder.

Fase 3: bespreking bouwplannen (optioneel)

Hulp nodig?
Je weet welke stedenbouwkundige voorschriften gelden voor jouw perceel (zie hoger) en je hebt een concreet ontwerp of schets getekend? Dan kan je ervoor kiezen om je bouwplannen te bespreken bij de dienst Vergunningen. Heb je interesse? Maak dan snel online een afspraak voor de bespreking van je bouwplan van een eengezinswoning, carport, zwembad of bijgebouw. Kies de datum en het uur dat jou past. Je ontvangt een bevestigingsmail van je afspraak na afloop.

Maak een afspraak

Voor een bespreking bouwplan van een meergezinswoning (2 of meer open of halfopen woningen), een appartementencomplex of een nog niet ontwikkeld stuk grondgebied van de stad Hasselt, mail je naar vergunningen@hasselt.be. Bezorg ons meteen je concrete plannen, schetsen en vragen. Een medewerker belt je op en plant samen een overlegmoment in.

Fase 4: aanvraag

Een aanvraag omgevingsvergunning doe je digitaal via het Omgevingsloket Vlaanderen: www.omgevingsloket.be. De standaard doorlooptijd van een dossier bedraagt tussen de 75 en 135 dagen. Alle communicatie betreffende je dossier verloopt via het Omgevingsloket Vlaanderen.    

Dien je aanvraag in

Voorbeelddossiers
Voor sommige werken kan je de aanvraag voor je omgevingsvergunning of je meldingsdossier zelf samenstellen. Dit houdt wel in dat je een aantal documenten moet invullen en plannen moet tekenen. Om je hierbij te helpen hebben we enkele voorbeelddossiers samengesteld.

Fase 5: lopend dossier

Aanvrager

Wil je weten wat de stand van zaken van je eigen dossier is? Wat de uiterste datum is dat het college van burgemeester en schepenen een beslissing zal nemen over jouw aanvraag? Welke adviezen of niet-anonieme bezwaren reeds over je aanvraag werden uitgebracht? Dan kan je dit doen door je in te loggen op het Omgevingsloket Vlaanderen en je dossier op te zoeken. Lukt dit niet, vraag dan hulp aan je architect of dossierbehandelaar.

Open het Omgevingsloket Vlaanderen

Fase 6: afgewerkt dossier

Zodra het college van burgemeester en schepenen een beslissing heeft genomen, wordt de beslissing geüpload op het omgevingsloket en kan je dit raadplegen op het Omgevingsloket Vlaanderen. Log in en zoek je dossier op. Lukt dit niet? Vraag dan hulp aan je architect of dossierbehandelaar.

Open het Omgevingsloket Vlaanderen

Extra: openbare onderzoeken en beslissingen inkijken

Ben je niet de aanvrager  (bijvoorbeeld buur, omwonende,…) maar wil je tijdens het openbaar onderzoek inzage nemen in de dossierstukken van de aanvraag?

Bekijk hier de lopende openbare onderzoeken

 

Wil je als niet-aanvrager (vb. buur, omwonende,…) kennis krijgen van de recente beslissingen?

Bekijk hier de recent bekendgemaakte beslissingen

Hulp nodig van dienst Vergunningen?

Vanaf nu kan je voor je vragen, opmerkingen en aanvragen ter attentie van de Dienst Vergunningen (Ruimtelijke ordening en Milieu) terecht via dit online webformulier. Op deze manier kunnen we de nodige informatie beter verzamelen om jouw vraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden of je aanvraag sneller te behandelen.

We helpen je graag verder met deze vragen:

 • Ik ken de stedenbouwkundige voorschriften en heb een concreet voorontwerp
 • Ik ken de stedenbouwkundige voorschriften (VK, BPA, verordening) maar wens hier toelichting over
 • Ik heb een vraag over een milieuaspect
 • Ik heb een vraag over een bouw- of milieu-inbreuk
 • Ik heb een vraag over een dossier
 • Ik wens de voorschriften op te vragen
 • Ik wens documenten (verkoopbaarheidsattest, huisnummering, plannen) op te vragen
 • Ik heb een vraag over een uittreksel verkoop woning/grond (notarisinfo)
 • Ik heb hulp nodig bij het indienen van mijn aanvraag
 • Ik wil een document op het stadskantoor inkijken
 • Ik wil een splitsing of een stedenbouwkundig attest (SA) indienen

Vul het online contactformulier in en onze dienst Vergunningen helpt je graag verder.

Contact