Omgevingsvergunning

Wat

Ga je bouwen of verbouwen? Dan had je vroeger vaak een milieuvergunning en/of stedenbouwkundige vergunning nodig. Voortaan kun je ze beide in één keer aanvragen met een omgevingsvergunning.

Wanneer heb je een omgevingsvergunning nodig?

Voor sommige werken of handelingen heeft de Vlaamse Regering de vergunningsplicht omgezet in een meldingsplicht of is geen vergunning vereist op voorwaarde dat je een aantal regels naleeft. Meer uitleg hierover vind je op de website Ruimtelijke Ordening en de website omgevingsloket. Ook bij onze dienst Vergunningen kan je terecht met je vragen.

Hoe aanvragen

Vraag je omgevingsvergunning digitaal aan via www.omgevingsloket.be. Je kan je aanvraag hier ook opvolgen.

De geplande werken mogen enkel uitgevoerd worden als ze niet strijdig zijn met de codex ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften. Dat kunnen voorschriften zijn van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), een bijzonder plan van aanleg (BPA), een verkavelingsvergunning (verkaveling) of een verordening. Vraag daarom eerst aan de dienst Vergunningen (Ruimtelijke Ordening) of het bouwperceel in een gebied ligt waar een RUP, een BPA, verkaveling of een verordening geldt.

Onze verordeningen kan je hier raadplegen:

Contact