Omgevingsvergunning

Fase 1: vergunning, melding of vrijstelling?

Ga je bouwen of verbouwen? Dan had je vroeger vaak een milieuvergunning en/of stedenbouwkundige vergunning nodig. Voortaan kun je ze beide in één keer aanvragen met een omgevingsvergunning. Opgelet: Voor sommige werken of handelingen heeft de Vlaamse Regering de vergunningsplicht omgezet in een meldingsplicht of is er een vrijstelling van vergunning. Op de website https://omgeving.vlaanderen.be vind je heel wat info. Dubbelcheck de Vlaamse regelgeving met de Hasseltse gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen. In sommige gevallen wijkt de stad Hasselt af van deze Vlaamse regelgeving. Geraak je er niet zelf aan uit, mail je vraag naar vergunningen@hasselt.be. We streven ernaar om je binnen de week een antwoord op je vraag te bezorgen. We willen je vriendelijk vragen om tijdens deze week geen herinneringsmails te sturen. Zo kunnen we het overzicht beter bewaren en alle aanvragen vlot afhandelen. 

Omgevingsvergunning

Meldingsplicht

Vrijstelling van vergunning

Fase 2: wat zijn de stedenbouwkundige voorschriften voor je perceel?

Voor heel wat percelen gelden specifieke stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in een verkavelingsvergunning, bijzonder plan van aanleg (BPA) of ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) die bijvoorbeeld bepalen hoe hoog of hoe diep je mag bouwen, welke materialen je mag gebruiken en of je op de perceelgrens mag bouwen dan wel een bepaalde afstand moet aanhouden.

Ruimtelijke plannen

Hulp nodig?
Ken je de bouwvoorschriften van je perceel niet? Mail naar vergunningen@hasselt.be en vermeld de straatnaam en huisnummer van het perceel  (of de kadastrale gegevens wanneer er nog geen huisnummer bekend is). We streven ernaar om je binnen de week een antwoord op je vraag te bezorgen. We willen je vriendelijk vragen om tijdens deze week geen herinneringsmails te sturen.

Fase 3: bespreking bouwplannen (optioneel)

Hulp nodig?
Je weet welke stedenbouwkundige voorschriften gelden voor jouw perceel (zie hoger) en je hebt een concreet ontwerp of schets getekend? Dan kan je ervoor kiezen om je bouwplannen te bespreken bij de dienst Vergunningen. Heb je interesse? Maak dan snel online een afspraak voor de bespreking van je bouwplan van een eengezinswoning, carport, zwembad of bijgebouw. Kies de datum en het uur dat jou past. Je ontvangt een bevestigingsmail van je afspraak na afloop.

Maak een afspraak

Voor een bespreking bouwplan van een meergezinswoning (2 of meer open of halfopen woningen), een appartementencomplex of een nog niet ontwikkeld stuk grondgebied van de stad Hasselt, mail je naar vergunningen@hasselt.be. Bezorg ons meteen je concrete plannen, schetsen en vragen. Een medewerker belt je op en plant samen een overlegmoment in.

Fase 4: aanvraag

Vraag je omgevingsvergunning digitaal aan via www.omgevingsloket.be. Je kan je aanvraag hier ook opvolgen. Je aanvraag doorloopt de gewone procedure (met een openbaar onderzoek) of de vereenvoudigde procedure (zonder openbaar onderzoek).    

Fase 5: lopend dossier

Aanvrager

Wil je weten wat de stand van zaken van je eigen dossier is? Wat de uiterste datum is dat het college van burgemeester en schepenen een beslissing zal nemen over jouw aanvraag? Welke adviezen of niet-anonieme bezwaren reeds over je aanvraag werden uitgebracht? Log in en zoek je dossier op, of vraag je architect of dossierbehandelaar om hulp hierbij.

Surf naar www.omgevingsloketvlaanderen.be

Niet-aanvrager

Ben je niet de aanvrager  (bijvoorbeeld buur, omwonende,…) maar wil je tijdens het openbaar onderzoek inzage nemen in de dossierstukken van de aanvraag?

Bekijk hier de lopende openbare onderzoeken

Fase 6: afgewerkt dossier

Aanvrager

Heeft het college van burgemeester en schepenen een beslissing genomen over je aanvraag? Na ondertekening wordt de beslissing geüpload op het omgevingsloket en is deze voor de aanvrager zichtbaar. Neem dan een kijkje op het Omgevingsloket, log in en zoek je dossier op, of vraag je architect of dossierbehandelaar om hulp hierbij.

Surf naar www.omgevingsloketvlaanderen.be

Niet-aanvrager

Wil je als niet-aanvrager (vb. buur, omwonende,…) kennis krijgen van de recente beslissingen?

Bekijk hier de recent bekendgemaakte beslissingen

 

Contact