OCMW-raad

OCMW-raad

Wat

De OCMW-raad bepaalt het algemeen beleid van het OCMW Hasselt en stemt de werking van de OCMW-diensten af op het beleid.

Kom naar de vergadering

De vergaderingen zijn openbaar- behalve bij individuele dossiers. Kom ze volgen! Elke maand om 20 uur, behalve in juli en augustus, vergadert de OCMW-raad in de conferentieruimte van het OCMW in de A. Rodenbachstraat. Bekijk hier de data van de zittingen en ontdek in het huishoudelijk reglement wat tijdens zo’n vergadering wel en niet mag.

Agenda en verslagen

Samenstelling

De OCMW-raad bestaat uit 13 raadsleden. De leden zijn geselecteerd door de Gemeenteraad, meteen na de Gemeenteraadsverkiezingen in 2013 en vertegenwoordigen een politieke fractie. Zij bepalen het beleid voor 6 opeenvolgende jaren.

Partij Aantal zetels in de gemeenteraad Aantal zetels in OCMW-raad
Helemaal Hasselt (SP.a, Groen! en onafhankelijken) 15 5
CD&V 10 3
N-VA 11 3
Groei met Open VLD 4 2
Vlaams Belang 1 0
Totaal 41 13

 

OCMWraadsleden

Vast bureau en 4 Bijzondere Comités

De raadsleden zetelen in verschillende Comités die dossiers voorbereiden voor de OCMW-raad:

  • Vast Bureau: dagelijks bestuur en dringende beslissingen (vergadert wanneer er dringende agendapunten zijn).
  • Bijzonder Comité Bestuursaangelegenheden: personeel, reglementen, financiën, technisch facilitaire zaken (vergadert om de 3 maanden).
  • Bijzonder Comité Seniorenbeleid: seniorenvoorzieningen in het algemeen en specifiek het Woonzorgcentrum Zonnestraal, serviceflats en thuisdiensten (vergadert om de 2 maanden.
  • Bijzonder Comité Sociaal Beleid: beleid rond sociale zaken en individuele OCMW dossiers (vergadert om de 2 maanden).
  • Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst: individuele dossiers (vergadert om de 14 dagen).

 

Naam Vast bureau Bijzonder Comité Bestuurs-aangelegenheden Bijzonder Comité Seniorenbeleid Bijzonder Comité Sociaal Beleid Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst Lokale adviescommissie
Brigitte Smets X X X X X  
Stefan Hendrickx   X X   X X
Regine Van Ackere X X X X X  
Ronny Boussu         X  
Frans Brepoels     X     (x) plaatsvervanger
Maryam Jamshid       X    
Katleen Leenaers   X X X X  
Hilde Van der Goten X X   X    
Anneke Winkelmolen   X X X X  
Katleen Vos   X X      
Katrien Leen       X X  
Sophie Persoons   X X X    
Sabine Bollen X       X  
Peter Vanaken X   X X    
Totaal aantal leden 5 8 9 9 8 1

 

OCMW Raad 2016

Inschrijven nieuwsbrief OCMW

e-mail: