Week van de Handhaving

do, 23/09/2021

Het is verboden om afval achter te laten naast een (ondergrondse) container of zelfs gewone vuilnisbakken. Het politiereglement laat daarover geen enkele ruimte voor interpretatie: het is een vorm van sluikstorten. Daar wil de Stad tijdens de 'Week van de Handhaving' via sensibiliserende acties extra de aandacht op vestigen. Politie en handhavers zullen ook extra controleren.

Stickers container
Deel deze pagina:

Zwerfvuil en sluikstorten opruimen kost veel geld. Dat geld kan veel nuttiger besteed worden. Spullen die als zwerfvuil of in sluikstort in het milieu terechtkomen zijn bovendien verloren voor recyclage. En veel burgers ergeren zich er aan.

Daarom zet de Stad tijdens de 'Week van de Handhaving' extra in op de strijd tegen sluikstorten en zwerfvuil. Van maandag 4 tot zondag 10 oktober leggen we de focus op afval naast glas- en kledingcontainers.

Het is simpelweg verboden om afval achter te laten naast een (ondergrondse) container of zelfs gewone vuilnisbakken. Het politiereglement laat daarover geen enkele ruimte voor interpretatie: het is een vorm van sluikstorten. Toch wordt bijna dagelijks afval langs een container of vuilbak achtergelaten. Het is een misvatting dat dat afval ook wel opgehaald wordt. Zo werkt het nu eenmaal niet.

Via enkele sensibiliserende acties wil de Stad het probleem extra onder de aandacht brengen. Zo werden op de bodemplaten van vijf ondergrondse containers stickers aangebracht, zijn vijf glasbollen nu uitgerust met een stoffer en blik om glasresten op te ruimen en hangen op vijf kledingcontainers sensibiliserende boodschappen. Hebben deze acties effect, dan worden ze uitgebreid naar andere locaties.

Tijdens Week van de Handhaving controleren GAS-vaststellers, gemeenschapswachten en wijkinspecteurs ook extra op overtredingen. Ze richten zich daarbij niet louter op het uitdelen van boetes, maar ook op het gepast aanspreken van overtreders en het aanzwengelen van de sociale controle. Daarnaast worden een aantal sluikstort-hotspots uitgerust met mobiele camera’s.