Scholen ontharden speelplaats

vr, 11/03/2022

Stad Hasselt stapte met elf Hasseltse basis- en secundaire scholen in een project om hun speelplaats klimaatrobuuster, meer biodivers én gezonder in te richten. Na een uitgebreide inspraak- en ontwerpfase start nu school per school de eigenlijke ontharding.

Ontharding
Deel deze pagina:

In totaal verdwijnt meer dan 2.000 vierkante meter asfalt en klinkers van de verschillende speelplaatsen. In de plaats komt er meer groen om in te spelen, in te leren, om van te proeven, … Met meer natuurlijke schoolomgevingen verhoogt de stedelijke veerkracht tegen een veranderd klimaat. 

Goed voor mentale gezondheid en omgeving

In tijden waarin het mentale welzijn van jongeren zwaar op de proef is gesteld, komen ingrepen als deze als geroepen. Studies tonen aan dat een natuurlijke speelplaats zorgt voor een betere mentale gezondheid en zelfs betere schoolprestaties bij kinderen met gedrags- of leerproblemen. Bovendien zijn jongeren minder geneigd om negatief gedrag en pestgedrag te vertonen doordat ze zich minder vervelen. Maar ook de brede omgeving zal op termijn baat hebben bij de groene speelplaatsen. Scholen met natuurrijke speelplaatsen functioneren als groene stapstenen die grotere natuurgebieden buiten de stad met elkaar verbinden. Zo levert de speelplaats een bijdrage aan het behoud van de biodiversiteit. Natuur op school binnenbrengen zal jongeren ook stimuleren om er meer aandacht voor te hebben. Een win vandaag én de toekomst dus.

Recuperatiematerialen

In alle ontwerpen van de vergroende speelplaatsen wordt gewerkt met recuperatiematerialen zoals omgewaaide boomstammen, tweedekeus klinkers of afgekeurde rioolbuizen. Dit was geen expliciete vraag in de opdracht, maar gebeurde spontaan. Het past perfect binnen de ambitie van de stad om te evolueren naar een meer circulaire economie.

Welke scholen stappen mee in het project?

 • SBS Rapertingen
 • Go Next Het Atheneum
 • De Berk
 • VBS De Kameleon
 • Kindercampus De Boomgaard
 • VBS De Kievit
 • Go Next Het Kleine Atheneum
 • Kindercampus Catharina
 • Provinciale Handelsschool Hasselt
 • SBS Tuilt
 • Virga-Jessecollege

Eind 2022 zullen alle speelplaatsen een groene make-over hebben gekregen. Dit onthardingsproject werd mogelijk dankzij de steun van de Vlaamse overheid.