Regenbooghuis Limburg start affichecampagne tegen LGBTI+ haat

di, 14/09/2021

Regenbooghuis Limburg start in samenwerking met de andere Regenbooghuizen, de Stad Hasselt, çavaria en Amnesty International een affichecampagne tegen LGBTI+haat. Ze doen dit als tegenreactie op haatstickers die in het Antwerpse straatbeeld waren opgedoken. We ondersteunen als stad deze actie graag en roepen op om de affiches massaal te posten en op te hangen.

 

zonderhaatstraat
Deel deze pagina:

Oproep

In Antwerpen verschenen afgelopen weekend stickers met de boodschap ‘Gewoon Normaal’ en een streep door de regenboogvlag. De Regenbooghuizen uit alle Vlaamse provincies schoten meteen in actie en ontwierpen een eigen poster om de LGBTI+gemeenschap te ondersteunen. Ook Regenbooghuis Limburg, dat haar zetel in de stad Hasselt heeft, sprong meteen op de kar. Onze Dienst Gelijke Kansen zal deze posters verdelen en oproepen om deze zoveel mogelijk in het straatbeeld en op sociale media te verspreiden. De regenbooggemeenschap heeft meer dan ooit bondgenoten nodig. De stad Hasselt wil graag helpen haar boodschap te verspreiden. Dit alles past trouwens perfect binnen het beleid dat dit stadsbestuur wil voeren.

De stad Hasselt is momenteel immers bezig om de noden, ervaringen en het welzijn van de LGBTI+gemeenschap in kaart te brengen. Met de resultaten van deze ruime analyse gaan we aan de slag om een transversaal holebi- en transgenderbeleid uit te bouwen. Dat betekent dat ons beleid over alle beleidsdomeinen heen zal worden uitgewerkt. Uiteindelijk willen we dat heel de LGBTI+gemeenschap volwaardig en zonder beperkingen kan participeren aan de Hasseltse samenleving. We beperken ons dus niet enkel tot het verspreiden van affiches maar gaan ook over tot een krachtdadig beleid.