Propere stad

ma, 19/04/2021

Hasselt is een mooie stad. En dat willen we graag zo houden. Daarom werkten we samen met Mooimakers een nieuw en slim afvalbeleid uit. Ons doel? Dat is om van Hasselt in vijf jaar tijd de Properste Stad van Vlaanderen te maken. Met heel veel mensen die vandaag al bijdragen aan een Propere Stad zijn we al aardig op weg, maar het blijft belangrijk om in te zetten op sensibilisering. 

Mooimakers
Deel deze pagina:

Rondslingerend vuil

Naast het feit dat rondslingerend vuil of sluikstort het straatbeeld ontsiert, is het gewoon erg slecht voor het milieu. Bovendien kost het opruimen ervan de stad – en dus ook onze inwoners – handenvol geld, geld dat we beter in extra groen en veilige infrastructuur kunnen investeren. Het nieuwe afvalbeleid dat we lanceren met Mooimakers, het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorten van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), Fost Plus en de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten, wil dat aanpakken. Daarom investeren we de komende tijd jaarlijks 400.000 euro in de aanpak van sluikstort en zwerfvuil. Ons beleid is gebaseerd op vijf speerpunten: infrastructuur, omgeving, communicatie, handhaving en samenwerking. Voor elk van deze pijlers werkt het stadsbestuur concrete projecten uit om zwerfvuil en sluikstorten te voorkomen, op te ruimen of ten slotte de overtreder te bestraffen.

Infrastructuur: de juiste vuilnisbak op de juiste plaats

We helpen je graag om je afval correct te sorteren of weg te gooien. Om onze vuilnisbakken op het openbaar domein zo efficiënt mogelijk in te zetten en te ledigen, zetten we sinds kort sterk in op het verzamelen van data. Via de QR-codes op de afvalbakken, kunnen medewerkers van de reinigingsdienst gemakkelijk aangeven wat er goed werkt en wat niet. Staat er veel sluikstort in de buurt van een bepaalde vuilbak? Wordt de vuilbak misschien te weinig gebruikt en zou hij beter naar een andere plek verplaatst worden? Blijkt hij net overvol en is hij misschien te klein? Aan de hand van dit soort input en meldingen van inwoners kunnen we onze ophalingen optimaliseren én sluikstorten aanpakken. Tegelijkertijd stemmen we het type vuilnisbak af op de locatie. In de buurt van fastfoodzaken, die vaak met grotere verpakkingen werken, zorgen we zo op korte termijn voor moduleerbare vuilnisbakken zodat de verpakkingen in de opening passen. In winkelstraten en aan fietsroutes en bushaltes kiezen we dan weer voor gescheiden vuilnisbakken om PMD en restafval te scheiden. Verder experimenteren we met de persvuilnisbakken die je nu al her en der ziet opduiken in winkelstraten en die ideaal zijn om grotere hoeveelheden afval op korte termijn te verzamelen. Aan het Kapermolenpark en in Herkenrode plaatsten we, in samenwerking met VMM, dan weer twee drijfvuilbarrières om het vuil op te vangen dat in de Demer drijft. Begin dit jaar werd nog 1160 kilo drijfvuil uit de barrière gevist.
 

Drijfvuilvanger

Omgeving: samen houden we het proper

Vuil trekt nieuw vuil aan. Als één iemand vuil achterlaat aan een glasbol of op een andere plek, wordt dat al snel veel meer. Hoewel niet iedereen zich ervan bewust is dat dit sluikstorten is, willen we deze praktijken toch bestrijden. Specifiek om vuil op deze plekken aan te pakken, lanceerden we een proefproject in Kuringen, waar we grasmatten aanbrachten rondom de glasbollen en kledingcontainers. De verfraaiing van de sites werkt goed tegen sluikstorten en zullen we wellicht ook op andere plaatsen toepassen. Daarnaast zetten we in op camera’s om frequente overlast aan te pakken.
Gelukkig zien we ook dat steeds meer mensen zelf aan de slag gaan om afval te helpen opruimen. Zo kun je je registreren als Mooimaker om je buurt aan te pakken. Via de handige app Weplog kun je een straat of wijk claimen en die vervolgens proper houden. Dat kun je doen met je gezin, vrienden, of waarom niet, met de hele straat? De stad zorgt trouwens graag voor opruimmateriaal zoals grijpertjes, vuilniszakken, het ophalen van je verzamelde afval en een gratis verzekering.
 

Communicatie: Team propere stad

Misschien heb je ze al in het straatbeeld gespot, de figuurtjes van Team Propere Stad, onze gloednieuwe campagne? De komende tijd zie je ze opduiken op verschillende plaatsen in Hasselt. Op vuilnisbakken, in folders, op ophaal- en veegwagens, op infoborden … Afval helemaal de wereld uit helpen, dat is niet haalbaar. Maar als je goed sorteert – en daar bieden we graag de juiste infrastructuur voor – kan het wél de grondstof zijn voor een nieuw product. Met deze campagne willen we alle inwoners oproepen om samen aan een nette stad te werken en hun verantwoordelijkheid te dragen. Daarnaast zetten we in op het informeren van onze inwoners betreffende sorteerregels en afvalophaling en lanceren we nog kleinere campagnes zoals Mei Afvalvrij  en de Week van het Recyclagepark.

Handhaving en preventie hand in hand

In ons streven naar properste stad van Vlaanderen, vinden we het belangrijk om preventie en handhaving van de afvalregels hand in hand te laten gaan. Dat doen we onder andere door het inzetten van mobiele camera’s en streng op te treden bij sluikstorten. Tijdens de jaarlijkse Week van de Handhaving schenken we hier extra aandacht aan en werken we iedere keer rond een bepaald thema. Vorig jaar focusten we daarbij op peuken, met een levensgrote peuk die door straten van Hasselt paradeerde. Heel wat mensen schrokken ervan dat het meer dan 12 jaar duurt voor een peuk wordt afgebroken. Hoe klein ook, een peuk op de grond is dus lang niet zo onschuldig. Net zoals kauwgom. Campagnes als deze zijn dan ook broodnodig.

Samenwerking: met scholen, vrijwilligers en organisaties

In onze strijd tegen zwerfvuil en sluikstort gaat de stad diverse samenwerkingen aan. Met handelaars, vrijwilligers, verenigingen, … We zijn ook in gesprek met verschillende Hasseltse scholen om hun noden wat betreft het afvalbeleid in kaart te brengen. Daaruit blijkt onder andere dat het interessant zou zijn om goede voorbeelden betreffende afvalbeleid tussen de scholen onderling uit te wisselen.

Op naar de properste stad

Elke inspanning, hoe klein ook, draagt bij aan een Propere Stad. De stad is je dankbaar voor je bijdrage. Van de gelegenheid wil ik trouwens graag gebruik maken om ook ons reinigingsteam in de bloemetjes te zetten. Onze Quick Response Teams handelen snel bij iedere oproep. Ze staan iedere dag, ook in het weekend, klaar om onze stad mee proper te houden.

Heb je een vraag of merk je vaak rondslingerend vuil op een bepaalde plek? Je kunt dit melden via hasselt.be/melding. Draag je graag je steentje bij aan een Proper Hasselt? Ga zeker eens kijken op hasselt.be/zwerfvuil.

 

Propere stad