Ophokplicht

ma, 15/11/2021

Vanaf maandag 15 november is in het hele land de ophokplicht van kracht voor alle pluimvee, zowel voor professionelen als voor particulieren. Deze maatregel werd afgekondigd naar aanleiding van een vaststelling van het vogelgriepvirus bij een wilde gans in Antwerpen. Om verspreiding van het virus te beperken, roept het FAVV alle houders van pluimvee en vogels op om de maatregelen strikt op te volgen.

kippen
Deel deze pagina:

Periode van verhoogd risico

In de gemeente Schilde, provincie Antwerpen is bij een wilde gans het vogelgriepvirus (H5N1) vastgesteld. Het gaat om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Op aanraden van het FAVV worden daarom de basismaatregelen verstrengd om het pluimvee beter te beschermen. Om verspreiding van het virus te beperken, roept het FAVV alle houders van pluimvee en vogels op om de maatregelen strikt op te volgen.

Vanaf 15/11 gaat een periode van verhoogd risico voor vogelgriep in op het hele grondgebied. Volgende preventieve maatregelen tegen het vogelgriepvirus worden daardoor van kracht:

  •   Pluimvee van professionele houders en van hobbyhouders, met uitzondering van loopvogels, moet worden opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten).
  •   Alle pluimvee en vogels moeten binnen (of onder netten) worden gevoederd en gedrenkt.
  •   Pluimvee en vogels mogen niet gedrenkt worden met regenwater of oppervlaktewater waartoe wilde vogels toegang hebben.

Deze maatregelen moeten helpen vermijden dat pluimvee in contact komt met wilde vogels die besmet zijn met het vogelgriepvirus en helpen dus het pluimvee te beschermen. De maatregelen zijn terug te vinden op de website van het Agentschap: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/v…