Opgelet: internetoplichting

di, 26/01/2021

Opgelet! Oplichters proberen handelaars te overhalen om hun adresgegevens op te nemen in het stadsplan of folder van Hasselt. Dit is echter geen initiatief van, of samenwerking met de stad Hasselt. Onderteken dus niets en betaal niets. 

opgelet
Deel deze pagina:

Een Hasseltse ondernemer heeft een e-mail ontvangen met het verzoek om een bijlage ondertekend terug te bezorgen aan mediaservice24@yahoo.com. Na enige tijd werd telefonisch contact opgenomen waarbij men verwees naar een samenwerking met de stad Hasselt. Deze informatie is foutief. Er is geen samenwerking aangegaan.

Enkele goede reflexen

 1. Onderteken niets!
  De handtekening en de vermelding van de datum vormen een vaste contractuele verbintenis. Onderteken nooit een twijfelachtig aanbod of een aanbod dat je niet begrijpt en/of niet wenst.
   
 2. Betaal niets!
  Al ontvang je een factuur waarop de vermelding “herinnering” is aangebracht, ga systematisch na of deze factuur wel overeenstemt met een gevraagde dienst.
   
 3. Al ondertekend? Al betaald?
  Stop eerst en vooral alle verdere betalingen!
   

Slachtoffer van een oneerlijke handelspraktijk
Als je het slachtoffer was van een oneerlijke handelspraktijk (bijvoorbeeld een verkoop met een liefdadig doel terwijl er van liefdadigheid geen sprake is, een factuur zonder voorafgaand contract...), gelieve dit te melden via het e-mailadres verdacht@safeonweb.be en verwijder daarna de mail.

Als je je rechten wil laten gelden (een terugbetaling bekomen, een kosteloze verbreking van het ondertekende contract, enz.), kunnen enkel de gerechtelijke overheden je hierbij helpen. Neem contact op met de lokale politie: Lokale Politie Limburg Regio Hoofdstad, tel 011 938 938 of via de website van Politie LRH  en het uniek meldpunt Fraude.


Tips om internetoplichters te herkennen
Op de website www.safeonweb.be vind je nog extra handige tips om internetoplichters te herkennen. Je kan er ook testen hoe veilig je zelf bent online.