Openbaar onderzoek actieplan voedselverlies en biomassa reststromen 2020-2025

do, 30/07/2020

De Vlaamse overheid werkte een ontwerp actieplan uit om voedselverliezen te vermijden en biomassa beter te benutten. Tegen 2025 zou het voedselverlies in Vlaanderen met 30 procent moeten dalen. Het openbaar onderzoek loopt van 1 augustus tot en met 30 september 2020.

OVAM
Deel deze pagina:

In de transitie naar een circulaire economie hebben (rest)stromen van voedsel en biomassa veel te bieden. Daarom wil Vlaanderen de lat hoog leggen. Het nieuwe actieplan ‘Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025’ moet het voedselverlies in Vlaanderen verder beperken en meer duurzame (her)gebruiksmogelijkheden creëren voor biomassa en biomassareststromen.

Overeenkomstig artikel 17, §3, van het Materialendecreet, is het ontwerp voor een termijn van twee maanden online te consulteren bij de OVAM en bij de gemeenten. De termijn van het openbaar onderzoek loopt van 1 augustus 2020 tot en met 30 september 2020. Gedurende deze termijn kan iedereen opmerkingen en suggesties schriftelijk ter kennis brengen aan de OVAM – team bio, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen of mailen naar actieplanbio@ovam.be

Hieronder vindt u het voorstel van actieplan, met een uitgebreide samenvatting vooraan.  

ACTIEPLAN VOEDSELVERLIESEN BIOMASSA-(REST)STROMEN CIRCULAIR 2021-2025
 
Dit actieplan vormt het nieuwe kader voor de overheid en de sectoren om samen voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair aan te pakken in Vlaanderen de komende 5 jaar. Alle betrokken sectororganisaties, overheden, VVSG/Interafval, onderzoeksinstellingen,… hebben actief meegewerkt aan deze ontwerp plantekst.Er is een omgevingsanalyse opgemaakt die een overzicht geeft van de aanpak in de omringende regio’s evenals een marktanalyse van de biomassastromen.