Ontcijfer je cijfers

vr, 20/11/2020

Als stad vinden we het belangrijk om de Hasseltse zelfstandige ondernemer in moeilijkheden tijdig te bereiken en ondersteuning te bieden. Bekijk hier de mogelijkheden.

vacature
Deel deze pagina:

Moeilijkheden
Heel wat ondernemers zien niet tijdig de knipperlichten branden als het gaat over hun financiële parameters. Zeker op het vlak van liquiditeit kan dit gevaarlijk zijn. Vaak wordt er pas echt actie ondernomen als het licht op rood staat. In die fase komt een ondernemer vaak bij Unizo voor advies of gaat hij bij de bank aankloppen voor extra financiering. En dan is het niet zelden te laat.

Financiële bewustwording via e-learningplatform
Daarom slaat UNIZO Limburg de handen in elkaar met een aantal partners. Ten eerste maakte Cynex een e-learningplatform. Via korte filmpjes, templates en oefeningen maken we ondernemers op eigen tempo vertrouwd met alle belangrijke begrippen en financiële parameters. Zo krijgen ze meer duidelijkheid over hun bedrijfssituatie en de verbetermogelijkheden. Verder is het een goede basis om het gesprek met hun boekhouder breder te trekken; en de boekhouder heeft op zijn beurt meer context om de cijfers juist te interpreteren en gerichter advies te verstrekken.

Individuele begeleiding
Ten tweede zet UNIZO Limburg nog meer in op persoonlijke begeleiding en advies, i.s.m. VLAIO. Op basis van recente cijfers die ondernemers van hun boekhouder krijgen, maken onze ondernemersadviseurs onder andere een analyse van de cashflow van de onderneming. Daarbij komen een aantal aandachtspunten naar boven, waarop onze adviseurs dan verder inzoomen. Met dit individueel begeleidingstraject gaan we echter verder dan enkel liquiditeit. Afhankelijk van de ondernemer en zijn specifieke vragen, geven we advies over het prijsbeleid, inzicht in zijn kostenstructuur, zoomen we in op de rendabiliteit van de verschillende bedrijfsactiviteiten, gaan we de haalbaarheid van een investering na, …

Liquiditeitsbegeleiding
Ten derde zet UNIZO Limburg een pilootproject op met de Stad Hasselt, onder de vorm van een “liquiditeitsbegeleiding”: een korte begeleiding waarbij de focus specifiek op cashflow ligt. “Meer specifiek scheppen we een beeld van de liquiditeit van een onderneming op 6 maanden. Anders gezegd: zal een bedrijf gegeven de verwachtingen inzake omzet- en kostenevolutie het komende half jaar over voldoende cash beschikken om zijn verplichtingen na te komen? Indien niet, dan zal men immers actie moeten ondernemen. Uiteraard is dat in coronatijden een bijzonder aandachtspunt. Een tijdelijke terugval in activiteiten en bijgevolg minder cash inkomen, betekent niet dat leveranciers geen correcte betaling verwachten. Dit is vooral een probleem voor ondernemingen die hun leveranciers kort na de bestelling moeten betalen en pas op termijn dat geld zullen recupereren.

De adviseurs hebben de balans- en resultatenrekening van het laatst afgesloten boekjaar en een tussentijdse status van het laatst afgeronde trimester nodig. Daar gaan ze dan mee aan de slag.

Voor dit pilootproject hebben we budget vrijgemaakt om 10 Hasseltse kmo’s kosteloos te laten begeleiden. We zijn hierbij de eerste stad in Limburg die deze begeleiding en financiële tussenkomst aan haar ondernemers aanbiedt.

LRM
De coronacrisis heeft onmiskenbaar impact op het bedrijfsleven. Er zijn winnaars, maar ook bedrijven en sectoren die verliezen. LRM zet mee haar schouders onder dit initiatief omdat een hogere financiële geletterdheid van de ondernemers leidt tot gezondere bedrijven. Voor sommige bedrijven kan het risicokapitaal van LRM misschien ook een deel van de financieringspuzzel zijn. Met onze achtergestelde leningen en kapitaalinjecties bieden wij slim geld aan, d.w.z. dat de passage van LRM in het bedrijf niet alleen financieel, maar ook inhoudelijk en strategisch relevant moet zijn. Wij investeren steeds op basis van een onderbouwd businessplan maar elke aanvraag leidt niet automatisch tot een engagement van LRM.

Inhoudelijke groepssessies
Als vierde optie kunnen ondernemers deelnemen aan vijf inhoudelijke sessies o.l.v. Cynex. “Stel je als ondernemer regelmatig vast dat je de financiën in je vennootschap onvoldoende onder controle hebt? Verlopen de gesprekken met je boekhouder of bankier soms moeizaam? En wat doe je met de winst in je vennootschap? Op dat soort vragen krijgen ondernemers in deze sessies een helder antwoord. Voor nog meer diepgang in deze materie verwijzen we graag naar het opleidingsaanbod van SYNTRA.

 

Meer info
www.ontcijferjecijfers.be