Meetstation registreert temperatuurschommelingen in Hasselt

ma, 29/03/2021

De Vlaamse Milieumaatschappij heeft een nieuw meetstation geplaatst op het Hasseltse Leopoldplein. Het apparaat registreert de temperatuurschommelingen in de binnenstad. De effecten van ons veranderend klimaat op de gemiddelde temperatuur laten zich sterk voelen in kernen van steden. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat we daar een hoge concentratie verharde ruimte vinden. Vandaar dat dergelijke metingen in verschillende stadscentra gebeurt waaronder onze binnenstad.

Meetstation
Deel deze pagina:

Klimaatopwarming

De resultaten helpen ons nog gerichter actie te ondernemen en te kijken welk effect ons beleid heeft. We mogen de gevolgen van de klimaatopwarming op onze binnenstad immers niet onderschatten. Hittegolven zoals we er de laatste jaren steeds vaker meemaken, bezorgen alsmaar meer bewoners hittestress. Vooral bij jonge kinderen en ouderen kan dat gevaarlijke gezondheidseffecten met zich meebrengen.

Vergroeningsacties

Om dit effect tegen te gaan, zitten in ons klimaatactieplan tal van vergroeningsacties. Groen zorgt immers voor verkoeling en schaduw zodat het ook in het stadscentrum aangenaam vertoeven is! Maar we merken dat het ontharden en vergroenen van onze stad, zowel op het openbaar domein als op privédomein, omwille van diverse redenen nog regelmatig op verzet stuit. Willen we ook die mensen overtuigen dan kunnen metingen helpen om het nut van ontharding en vergroening objectief weer te geven. Op www.vmm.be kan je binnenkort de resultaten van de metingen opvolgen.
Het nieuwe meettoestel vervangt een ouder exemplaar dat bovenop de bibliotheek stond. Vanwege verbouwingswerken aan het dak, moet dat er weg.