Hasselt neemt voor 600.000 euro ondersteuningsmaatregelen

vr, 13/03/2020

Het Hasseltse stadsbestuur neemt bijkomende economische en sociale maatregelen om getroffen Hasselaren tijdens de coronacrisis te ondersteunen. Het stadsbestuur wil zoveel mogelijk mensen die getroffen zijn door deze maatregelen ondersteunen en het economisch leven terug aanzwengelen als de crisis voorbij is.

terras
Deel deze pagina:

Horeca

Naar aanleiding van de door de federale overheid genomen maatregelen zijn alle cafés en restaurants verplicht te sluiten vanaf vrijdag middernacht. Het Hasseltse stadsbestuur neemt extra maatregelen om haar horecaondernemers te ondersteunen. Elke Hasselaar ontvangt weldra een horecabon ter waarde van 5 euro die na de coronacrisis gebruikt kan worden bij elke Hasseltse horecaondernemer. Zo wil de stad de Hasseltse horecaondernemers maximaal ondersteunen in tijden van crisis en het economische leven na de crisis zo snel mogelijk zijn gewone gang kan gaan.

Horecaondernemers met terrassen worden dit jaar vrijgesteld van terrasbelasting. Ook aan de uitgavenzijde wil het stadsbestuur de lasten van de horecaondernemers verminderen. In totaal gaat dit over 90.000 euro.

Elke ondernemer in de binnenstad die aan huis wil leveren, moet daarnaast in de mogelijkheid zijn om zich maximaal te verplaatsen doorheen onze stad. Cafés en restaurants die overschakelen op leveringen aan huis, krijgen vanaf maandag extra toegangsbadges om de verzinkbare paaltjes te bedienen. De Minderbroederstraat wordt voorlopig geen flaneerstraat en blijft zolang de maatregelen van kracht zijn toegankelijk met de wagen. De verzinkbare paaltjes gaan voor het komende weekend vanaf 16 uur naar omlaag.

Daarnaast komen de eerste reacties ook vanuit de overheid over steunmaatregelen voor getroffen ondernemers. De Vlaamse regering voorziet een eenmalige premie van 4.000 euro voor cafés en restaurants die volledig moeten sluiten. Voor winkels die in het weekend de deuren toe doen,gaat het om 2.000 euro. Mocht de sluiting langer dan de komende drie weken duren, dan komt er forfaitair bedrag van 160 euro per sluitingsdag bovenop.

Verenigingen

Heel wat Hasseltse verenigingen lopen inkomsten mis tijdens de coronacrisis. Het stadsbestuur maakt 100.000 euro vrij om de verenigingen die evenementen of activiteiten hebben moeten annuleren te helpen.  Hiervoor werkt de stad aan een methodiek om Hasseltse verengingen die tijdens de coronacrisis hun aantoonbare kosten gemaakt hebben, voor een deel te vergoeden.

Sociale maatregelen

De opgelegde maatregelen van de overheid hebben ook sociale gevolgen. Om eenzaamheid en afzondering tegen te gaan worden ook bijkomende initiatieven uitgerold. In de woonzorgcentra worden computers geïnstalleerd om via Skype bewoners te laten communiceren met hun familieleden. Vrijwilligers organiseren ook een belronde naar senioren. Vaak is een babbeltje aan de telefoon een aangename afwisseling in deze dagen. Tot slot roept de stad alle Hasselaren en hun verenigingen nog op om goed voor elkaar te zorgen. In tijden waarin sociaal contact moeilijker verloopt willen we Hasselaren die in staat zijn om getroffen stadsgenoten te helpen maximaal oproepen om dat ook te doen. Boodschappen doen voor elkaar en briefjes of kaartjes sturen naar mensen die verplicht in quarantaine zitten, zijn kleine initiatieven die vaak een groot verschil kunnen maken.