Droogte

ma, 25/05/2020

De gouverneur vaardigt met ingang van 21/05/2020 een captatieverbod uit op alle onbevaarbare waterlopen in Limburg, behalve de opgesomde uitzonderingen.

droogte
Deel deze pagina:

Tijdens lange periodes van droogte kan het waterpeil op de waterlopen dalen. Als dit waterpeil te fel zakt, dan kan er een verbod komen om water uit die waterloop te onttrekken. Dit wordt een captatieverbod genoemd. Enkel de gouverneur kan een captatieverbod instellen of opheffen.

Via het besluit van 20/5/2020 is het vanaf 21/5/2020 verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in Limburg met uitzondering (dus waar het wel mag):

  • op de onbevaarbare waterlopen waarvan sprake is in dit politiebesluit.

Bekijk de kaart

  • op alle onbevaarbare waterlopen
    • indien het een beperkt capteren betreft van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat;
    • indien het een beperkt capteren betreft van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen

De motivatie daarvoor kan je terugvinden in het politiebesluit. Het verbod blijft van kracht tot het via politiebesluit opgeheven wordt.