Bevraging schoolwijk Kuringen

di, 01/02/2022

Momenteel testen we in Kuringen de eerste schoolwijk van onze stad. Het proefproject loopt nu al een tijdje. Daarom polsen we graag naar jouw ervaringen via onderstaande bevraging. Deze kan je invullen tussen 1 en 27 februari 2022.

Schoolwijk Kuringen
Deel deze pagina:

Aan de bestaande schoolstraat in de Joris van Oostenrijkstraat, tussen de Diepstraat en Crutzenstraat, werden begin november de Dorpsbeekstraat en de Joris van Oostenrijkstraat (tussen de Crutzenstraat en de Van Groesbeekstraat) toegevoegd. Met dit initiatief willen we rondom de scholen, vlak voor en na de lesuren, een veiligere en kindvriendelijke omgeving met meer ruimte voor voetgangers en fietsers creëren.

Jouw contactgegevens

Je gegevens worden anoniem verwerkt , we hebben je rijksregister  nodig om mogelijke dubbele te verwijderen.

1. Woon je in Kuringen?
2. Hoe ver woon je van de school SBS Kuringen?
3. Wie ben je?

Als je meerdere keuzes wil aanduiden gelieve de enquete meermaals in te vullen.

Hoe kwam/kom je naar school?
4. Hoe kwam jij of jouw kind VOOR de invoering van de schoolstraat in de Joris van Oostenrijkstraat MEESTAL naar school?
5. Hoe kom jij of jouw kind NU (sinds de invoering van de schoolwijk) MEESTAL naar school?
6. Hoe zie jij de verplaatsing naar school op langere termijn, indien de schoolwijk blijft?
7. Indien je met de wagen naar school komt/gebracht wordt, waar parkeer je de wagen tijdens het proefproject schoolwijk?
8. Wat vind je van de schoolomgeving sinds de start van de schoolwijk?
Veiligheid
Omgeving
Verkeer
Kindvriendelijkheid
9. Wat is het effect na enkele maanden van de schoolwijk op het verkeer in de omliggende straten?
10. Wat is het effect na enkele maanden van de schoolwijk op het parkeren in de omliggende straten?
11. Wat is het effect na enkele maanden van de schoolwijk op de parkeerterreinen?
12. Hoe tevreden ben je over de signalisatie van de schoolwijk?

Denk hierbij aan verkeersborden en nadars die het begin en einde van de schoolstraat aangeven.

13. Vind je dat dit project verder gezet moet worden?
14. Wat vind je van het project schoolwijk?

Privacy

De stad Hasselt zal de gegevens die ze van jou ontvangt enkel en alleen gebruiken in het kader van deze aanvraag en geeft ze alleen door aan derden als dat nodig is voor de afhandeling van je vraag. We bewaren ze niet langer dan nodig voor dit doeleinde. Meer informatie over hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens kan je terugvinden in de privacyverklaring