Actieplan verkeersveiligheid

do, 29/07/2021

De federale regering werkt aan een federaal actieplan voor Verkeersveiligheid 2021-2024. Om beter te begrijpen hoe verkeersonveiligheid door de bevolking wordt ervaren en om een maatschappelijk debat over verkeersveiligheid op gang te brengen, organiseren de minister, de FOD Mobiliteit en Vervoer en Vias institute een grote burgerenquête.

verkeersveiligheid
Deel deze pagina:

Jouw mening telt

Hoe kunnen we het aantal verkeersslachtoffers doen dalen? 0 verkeersdoden tegen 2050. Dat is de ambitie van de federale regering. Een nieuw federaal actieplan voor Verkeersveiligheid is in opmaak. De resultaten van de burgerparticipatie zullen in aanmerking worden genomen bij de opmaak van het federaal actieplan voor de verkeersveiligheid.

Jouw mening telt
Deze online enquête is de eerste stap in het participatietraject. Van 7 juli tot 30 september 2021 kan je je stem laten horen door één of meerdere vragenlijsten in te vullen rond de volgende drie thema's:

  • Samen op (de) weg: hoe kunnen we de openbare ruimte veiliger maken, rekening houdend met ieders behoeften?
  • Risicogedrag: waarom brengen we onszelf en anderen in gevaar?
  • Controles, begeleiding en vorming: welke alternatieve maatregelen en sancties zijn gepast?

Naar de enquêtes

Burgerpanels

In het tweede deel van dit participatietraject worden ook burgerpanels georganiseerd. Deze gaan door in september 2021. Aan de hand van de resultaten van de enquêtes, worden er discussies gevoerd in deze panels. Inschrijven kan tot en met 22 augustus. 

Inschrijven