80 opvangplaatsen voor Oekraïners in Welzijnscampus

wo, 02/03/2022

Stad Hasselt biedt stad kwalitatieve en collectieve opvang aan Oekraïense vluchtelingen en voorziet op korte termijn 80 opvangplaatsen in de Welzijnscampus in de Albrecht Rodenbachtstraat.

Oekraine
Deel deze pagina:

Eind vorige week vroegen zowel de Federale Regering als de Vlaamse Regering aan de steden en gemeenten om een inventaris van mogelijke opvangplaatsen en andere hulpinitiatieven aan te leggen voor getroffen Oekraïners. Hierop openden we ook een online aanmeldingsformulier waarop je je hulp kon aanbieden. Dat we een warme stad zijn, bleek uit de enorme respons die we ontvingen. Het is vandaag evenwel nog niet duidelijk voor hoe lang en op welke manier individuele burgers hun ‘plekjes vrij’ beschikbaar moeten houden voor Oekraïners. Daarvoor wachten we nog op duidelijke instructies van de hogere overheden.

Binnen ons eigen patrimonium hebben we intussen de Welzijnscampus geselecteerd om op korte termijn de eerste vluchtelingen op te vangen Met vereende krachten zijn we erin geslaagd om op korte termijn in kwalitatieve en collectieve opvang te voorzien voor een 80-tal getroffen Oekraïners. De stadsdiensten zijn druk in de weer en er worden sanitaire units aangeleverd om ook qua hygiëne aan de nodige vereisten te voldoen. Intussen blijven we zoeken naar meer duurzame en kwalitatieve opvangplaatsen.

Wil jij graag huisvesting aanbieden, steek je graag de handen uit de mouwen, of kan je helpen met hulpgoederen? Registreer je dan als vrijwilliger, meld jouw huisvesting aan of kijk wat we nodig hebben en contacteer Okazi.