Moraliteitsattest

Moraliteitsattest

Wat

Voor de uitbating van een slijterij (kleinhandel) of een drankgelegenheid (café, restaurant) heb je een moraliteitsattest nodig. Het attest bevestigt dat je van goed en zedelijk gedrag bent en dus gegiste (bieren, wijnen…) en sterke dranken mag schenken.

Zowel de uitbaters, de eventuele zaakvoerder of zijn aangestelde en inwonende personen die aan de uitbating zouden kunnen deelnemen, moeten een moraliteitsattest hebben. Als een vennootschap de zaak uitbaat, moeten ook de medezaakvoerders over een attest beschikken.

Een moraliteitsattest is niet hetzelfde als een uittreksel uit het strafregister (het voormalig Bewijs van goed gedrag en zeden).

Voor gelegenheidsslijterijen (fuif, evenement) heb je geen moraliteitsattest maar een Vergunning sterke dranken nodig.

Hoe aanvragen

Vul het online formulier in. We versturen je bewijs per post binnen 4 werkdagen. Wil je het meteen meenemen? Kom dan persoonlijk langs bij de dienst Bevolking.

Meebrengen

eID

Kostprijs

Gratis