Molenveldstraat

Molenveldstraat

Aanleiding

In het kader van het zuiveren van onze waterlopen, legt Infrax gescheiden riolering aan in de Molenveldstraat. Het nieuwe stelsel bestaat uit drie leidingen: een riolering voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater, een riolering voor de afvoer van regenwater en een persleiding voor het overpompen van afvalwater naar de hoofdriolering onder de Sint-Truidersteenweg. Na de rioleringswerken wordt een nieuw wegdek aangelegd.

Timing en hinder

De werken starten op maandag 25 september 2017 en duren enkele maanden. Tijdens de werkuren (7 tot 17 uur) zijn de woningen in de straat moeilijk bereikbaar.