Mobiliteitsstudie Heilig-Hartwijk

Aanleiding

Afgelopen voorjaar nam een studiebureau in onze opdracht de verkeerscirculatie in de Heilig Hartwijk onder de loep. Naast het in kaart brengen van knelpunten, vroegen we dit bureau ook om een aantal mogelijke oplossingen naar voren te schuiven. Naast tellingen en analyses van verkeersstromen vonden binnen dit onderzoek ook gesprekken met enkele focusgroepen plaats. Dit alles leverde een aantal voorstellen op om de mobiliteit in de wijk veiliger en vlotter te laten verlopen.

Infomarkt

Tijdens een infomarkt op donderdag 27 september 2018 stellen we de resultaten van dit onderzoek voor aan de wijk. Tussen 16 en 20 uur kan wie dat wil in zaal Crutzenhof (Oude Kuringerbaan 93) doorlopend een bezoekje brengen. De infopanelen kan je hier herbekijken:

Participatietraject

Het verbeteren van de verkeersdoorstroming vraagt om weldoordachte keuzes. Daarom willen we die keuzes graag met de bewoners, handelaars, werknemers van de wijk nemen… Dit najaar gaan we van start met een participatietraject onder leiding van de Universiteit Hasselt. Tijdens de infomarkt kan je jezelf kandidaat stellen voor dit traject. Ook nadien is dit nog mogelijk via de website www.werkenaanwijken.be.

Binnen hetzelfde participatietraject herbekijken we ook de functie van Heilig Hartkerk. Het gebouw kan naast een religieuze functie ook een belangrijke maatschappelijke en sociale rol vervullen voor de wijk. Via het traject willen we de noden van zowel de kerkbezoekers als de buurt combineren.

Het eerste werkmoment heeft plaats op dinsdag 13 november 2018 om 19 uur in zaal Crutzenhof (Oude Kuringerbaan 93). Na een korte introductie over de aanleiding en het verloop, werken we in kleinere werkgroepen verder rond verschillende thema’s. Om praktische redenen vragen we je om op voorhand in te schrijven. Dit kan via de website www.werkenaanwijken.be. Kies één van thema’s waar jij mee wil over nadenken. Onderaan de pagina van dit thema kan je jezelf registreren. Je krijgt van de UHasselt ook al een kleine huistaak. Wat die inhoudt, verneem je na je inschrijving.