Mindermobielenvervoer

Wat

Wil je vrienden bezoeken, naar de dokter of het ziekenhuis… En geraak je er niet in je eentje? Dan kan je een beroep doen op onze dienstverlening voor minder mobielen vervoer. Onze vrijwilligers rijden je met hun eigen wagen naar je bestemming en terug naar huis. In ruil vragen ze je een kleine vergoeding.

Voor wie

  • Je woont in Hasselt. 
  • Je bent minstens 65 jaar. 
  • Je valt onder de regeling Verhoogde Tegemoetkoming (VT) van het ziekenfonds. (Dit is niet nodig wanneer het gaat over medische ritten)
  • Je kan het openbaar vervoer niet gebruiken omwille van fysieke redenen. 
  • Je bezit geen eigen wagen of kan er tijdelijk geen gebruik van maken.

Hoe aanvragen

  • Bel tussen 9 en 12 uur naar de mindermobielencentrale.
  • Ben je nog geen lid? Bij een eerste aanvraag sturen we een maatschappelijk werker bij je langs om na te gaan of je aan de voorwaarden voldoet en om je uitleg te geven hoe je een rit dient aan te vragen, wat er in het reglement staat, ...
    Let op: Om je lidmaatschap in orde te brengen geldt een minimum periode van 14 kalenderdagen.
  • Je vraagt elke rit minstens 2 dagen op voorhand aan.

Kostprijs

Kilometerprijs
De afstand wordt berekend startend en eindigend aan de woning van de vrijwilliger. Je betaalt 0,3542 euro per km.

Contact