Mindermobielenvervoer

Mindermobielenvervoer

Wat

Wil je vrienden bezoeken, naar de dokter of het ziekenhuis… En geraak je er niet in je eentje? Dan kan je een beroep doen op onze dienstverlening voor minder mobielen vervoer. Onze vrijwilligers rijden je met hun eigen wagen naar je bestemming en terug naar huis. In ruil vragen ze je een kleine vergoeding.

Voor wie

  • Je woont in Hasselt. 
  • Je bent minstens 65 jaar. 
  • Je valt onder de regeling Verhoogde Tegemoetkoming (VT) van het ziekenfonds.  
  • Je kan het openbaar vervoer niet gebruiken omwille van fysieke redenen. 
  • Je bezit geen eigen wagen of kan er tijdelijk geen gebruik van maken.

Hoe aanvragen

  • Bel naar HOGEVIJF Seniorenvoorzieningen.
  • Je vraagt elke rit minstens 2 dagen op voorhand aan.
  • Doe je aanvraag bij voorkeur voor 12 uur ’s middags, tenzij je natuurlijk dringend en onverwacht naar de dokter moet.
  • Bezorg ons ook een klevertje van je ziekenfonds.

Kostprijs

Kilometerprijs
De afstand wordt berekend startend en eindigend aan de woning van de vrijwilliger. 
Is de afstand minder dan 10 kilometer, dan betaal je 3,40 euro. 
Bedraagt de rit meer dan 10 km, dan betaal je 0,34 euro per km.

Uurvergoeding
Je betaalt de chauffeur 1,25 euro per begonnen half uur dat hij/zij op jouw bestemming moet wachten. Vanaf het vierde half uur betaal je 2 euro per begonnen half uur.