Mindermobielenvervoer

Wat

Wil je vrienden bezoeken, naar de dokter of het ziekenhuis… En geraak je er niet in je eentje? Dan kan je een beroep doen op onze dienstverlening voor minder mobielen vervoer. Onze vrijwilligers rijden je met hun eigen wagen naar je bestemming en terug naar huis. In ruil vragen ze je een kleine vergoeding.

Voor wie

  • Je woont in Hasselt. 
  • Je bent minstens 65 jaar. 
  • Je valt onder de regeling Verhoogde Tegemoetkoming (VT) van het ziekenfonds. (Dit is niet nodig wanneer het gaat over medische ritten)
  • Je kan het openbaar vervoer niet gebruiken omwille van fysieke redenen. 
  • Je bezit geen eigen wagen of kan er tijdelijk geen gebruik van maken.

Kostprijs

Kilometerprijs
De afstand wordt berekend startend en eindigend aan de woning van de vrijwilliger. Je betaalt 0,3542 euro per km.

Hoe aanvragen

  • Bel tussen 9 en 12 uur naar de mindermobielencentrale 011 30 78 54
  • Ben je nog geen lid?  Doe je aanvraag via onderstaand formulier of maak een afspraak met het Seniorenloket HOGEVIJF.  Een maatschappelijk werker kijkt na of je aan de voorwaarden voldoet en om geeft je uitleg hoe je een rit dient aan te vragen, wat er in het reglement staat, ...
    Let op: Om je lidmaatschap in orde te brengen geldt een minimum periode van 14 kalenderdagen.
  • Je vraagt elke rit minstens 2 dagen op voorhand aan.

Je kan hier een afbeelding van de klever van het ziekenfonds opladen.


Slechts één bestand.
256 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png.
Korte situatieschets
Loophulpmiddel
Begeleiding
Soort rit
Moet er een contactpersoon worden gecontacteerd om een huisbezoek af te spreken.
Gegevens contactpersoon

De stad Hasselt zal de gegevens die ze van jou ontvangt enkel en alleen gebruiken in het kader van deze aanvraag en geeft ze alleen door aan derden als dat nodig is voor de afhandeling van je vraag. We bewaren ze niet langer dan nodig voor dit doeleinde. Meer informatie over hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens kan je terugvinden in de privacyverklaring

Contact