Memorandum van de Hasseltse jeugd doet aanbevelingen naar politici

Op zondag 14 oktober 2018 trekt de Hasselaar naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar niet elke Hasselaar kan via deze weg het beleid beïnvloeden: 16,7% van de Hasseltse bevolking is minderjarig en kan dus geen stem uitbrengen om zich te laten vertegenwoordigen. Bovendien zijn jongeren vaak net iets minder georganiseerd om hun stem krachtig te laten horen. Nochtans hebben ze wel een duidelijke mening. De zeven thema’s waar zij van wakker liggen, staan opgesomd in een helder memorandum met duidelijke aanbevelingen naar politieke kandidaten.
Op zondag 14 oktober 2018 trekt de Hasselaar naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar niet elke Hasselaar kan via deze weg het beleid beïnvloeden: 16,7% van de Hasseltse bevolking is minderjarig en kan dus geen stem uitbrengen om zich te laten vertegenwoordigen. Bovendien zijn jongeren vaak net iets minder georganiseerd om hun stem krachtig te laten horen. Nochtans hebben ze wel een duidelijke mening. De zeven thema’s waar zij van wakker liggen, staan opgesomd in een helder memorandum met duidelijke aanbevelingen naar politieke kandidaten.

Hasselt kindvriendelijke stad.
In 2014 behaalde stad Hasselt het label van kindvriendelijke stad. Dat betekent dat we kinderen en jongeren in Hasselt volwaardige medeburgers zijn en de kans krijgen om deel uit te maken van de stad, er mee over na te denken en ze mee vorm te geven. .

Participatie
Vanuit dit uitgangspunt organiseerden de stedelijke jeugdraad van Hasselt en de Hasseltse jeugddienst de voorbije jaren verschillende inspraaktrajecten. Zo trokken we met een mobiele speelplek naar de verschillende wijken van de stad, lanceerden we online bevragingen en organiseerden we verschillende focusgesprekken. Met die verzamelde inspanningen bereikten we zo’n 2000 kinderen en jongeren van verschillende leeftijden en achtergronden.

Resultaat
De resultaten van al deze bevragingen vind je terug in het Memorandum van de Hasseltse Jeugd.
Kinderen en jongeren hebben brede behoeftes en verwachtingen. Zowel jong als oud ervaren mobiliteit als een probleem, net als het gebrek aan groen in de stad. Maar ook leegstand, zwerfvuil en de grote hoeveelheid aan nieuwbouwprojecten worden door jongeren niet gesmaakt.Samengevat? Zorg voor een bruisende (binnen)stad, waar ruimte anders wordt gebruikt en wonen betaalbaar blijft, waar alle buurten veilig aanvoelen. Verbind wijken met de stad, herdenk de stedelijke mobiliteit en stimuleer initiatief van jongeren zelf. En als kers op de taart: beleid maak je samen!