Meetstation en sensoren meten impact van klimaatopwarming in Hasselt

ma, 29/03/2021

De gemiddelde temperatuurstijging en verdroging als gevolg van de klimaatopwarming laten zich steeds sterker voelen. Om hierop een beter zicht te krijgen heeft de Vlaamse Milieumaatschappij een nieuw meetstation geplaatst op het Hasseltse Leopoldplein. Het apparaat registreert de temperatuurschommelingen in de binnenstad. Daarnaast meten 4 sensoren van CurieuzeNeuzen de impact van hitte en droogte op het Hasselts openbaar domein. 

Meetstation
Deel deze pagina:

Meetstation Leopoldplein

Het meetstation van de Vlaamse Milieumaatschappij op het Leopoldplein registreert de temperatuurschommelingen in de binnenstad. Door de vele verharde ruimte (straten, bebouwing, ...) laat de klimaatopwarming zich immers sterker voelen in de stadskernen dan in de omringende landelijke gebieden. Hittegolven treden daardoor frequenter en intenser op in steden, waardoor het gezondheidsrisico voor hittestress vergroot.

Vlaamse Milieumaatschappij

Sensoren CurieuzeNeuzen

Via het citizen-science onderzoek 'CurieuzeNeuzen in de Tuin' heeft stad Hasselt 4 hoogtechnologische sensoren geplaatst: op Domein Kiewit, in het Kapermolenpark, in samentuin De Tesch en in de volkstuin aan de Notelarenstraat. Deze sensoren meten de impact van hitte en droogte op onze parken, natuurgebieden en tuinen. In totaal zijn er 5.000 sensoren opgesteld in heel Vlaanderen. Ook een 10-tal Hasselaren hebben een sensor in de tuin staan. 

CurieuzeNeuzen in de Tuin

Klimaatopwarming

De gevolgen van de klimaatopwarming op onze stad mogen we niet onderschatten. Hittegolven, zoals we er de laatste jaren steeds reeds meemaakten, zullen steeds vaker voorkomen. Waar we nu gemiddeld 5 hittegolfdagen hebben op jaarbasis, kan dit in 2100 oplopen tot 56 dagen. Dit zal ook gepaard gaan met lange periodes van extreme droogte. De meetresultaten helpen de stad Hasselt nog gerichter actie te ondernemen en te kijken welk effect het beleid heeft.

Vergroeningsacties

Om de impact van de temperatuurstijging tegen te gaan, zitten in het Hasselts klimaatactieplan tal van vergroeningsacties. Meer groen en minder verharding zorgen immers voor verkoeling en schaduw zodat het ook in het stadscentrum aangenaam vertoeven is!

Maar we merken dat het ontharden en vergroenen, zowel op het openbaar domein als op privédomein, omwille van diverse redenen nog regelmatig op verzet stuit. Willen we ook die mensen overtuigen, dan kunnen metingen helpen om het nut van ontharding en vergroening objectief weer te geven.