Masterplan Blauwe Boulevard

Aanleiding

Hasselt is een aantrekkelijke stad waar heel wat mensen graag wonen, werken en vertoeven. Jaarlijks verwelkomen we zo'n 800 nieuwe Hasselaren. Deze groei van onze stad willen we zo organiseren dat we onze troeven blijven versterken.

Zo ook binnen de Blauwe Boulevard waar we met de opmaak van een 'Masterplan' de regie over de verdere ontwikkeling van deze nieuwe stadswijk steviger in handen nemen. Verschillende specifieke hoofdlijnen moeten een kwaliteitsvolle verdere uitbouw garanderen.

Infomarkt

Op dinsdag 9 november 2017 kon je in zaal De Kom een infomarkt over het Masterplan bezoeken. De infopanelen die toen werden getoond, kan je hier herbekijken:

Vervolg

Masterplan Blauwe Boulevard

In een volgende fase wordt het masterplan omgezet in drie RUP’s: West, Oost en Noord. Zo’n RUP creëert een kader waarbinnen bouwvergunningsaanvragen juridisch worden afgetoetst.

De opmaak van deze drie RUP’s werd al aan een MER-screening onderworpen. Deze screening moest aantonen dat het project geen grootschalige gevolgen heeft voor mens en milieu. Gaat de vergunningverlenende overheid akkoord met deze argumentatie, dan wordt een MER-ontheffing toegekend. Zo niet, dan is de opmaak van een milieu-effectenrapport (MER) nodig.

Pas daarna kan de RUP-procedure, die onder andere nog voor elk RUP een afzonderlijk openbaar onderzoek omvat, worden verdergezet. Ook voor elk project dat nog binnen de Blauwe Boulevard gerealiseerd wordt, is zo'n openbaar onderzoek nodig.

Momenteel loopt het openbaar onderzoek voor de Rup's Blauwe Boulevard Oost en Blauwe Boulevard West:
- www.hasselt.be/nl/rup-224-blauwe-boulevard-oost
- www.hasselt.be/nl/rup-217-blauwe-boulevard-west