Hasseltse Mantelzorghub

Met en voor onze mantelzorgers

Hasselt wil een zorgzame stad zijn. Mensen die zorg dragen voor anderen verdienen respect, waardering en ondersteuning. Eerst en vooral willen we je bedanken omdat je zorg draagt voor wie je dierbaar is. Het lijkt soms vanzelfsprekend maar dat is het niet. Stad Hasselt is bezig met de opstart van een Mantelzorghub. Dat betekent dat we mantelzorgers nog beter willen ondersteunen. Samen met de mantelzorgers, vrijwilligers en professionelen werken we een mantelzorgbeleid uit op maat van de noden van de mantelzorgers. 
Wat willen we doen voor de mantelzorgers in Hasselt?

1. Erkennen en waarderen

23 juni is dag van de mantelzorger. Dan zetten we mantelzorgers extra in de bloemetjes. Maar ook op de andere dagen in het jaar willen we onze waardering tonen voor de inspanningen die mantelzorgers dagelijks leveren. Ze zijn de hoeksteen van een zorgende samenleving. Maar niet iedereen bestempelt zichzelf als mantelzorger. Je hebt er misschien nog niet bij stil gestaan en dat siert je. Je draagt zorg voor iemand uit sympathie, liefde, warmte, enthousiasme of omdat het zo hoort. Daar willen we je in de eerste plaats voor bedanken. Maar we willen meer doen dan dat. 

2. Informeren

Mantelzorgers geven aan dat ze vaak het bos door de bomen niet zien. Er komt heel wat administratie kijken bij de taken die een mantelzorger opneemt. Daarom bundelen we alle informatie op maat van Hasselt op de Mantelzorghub online. Meld je aan via www.mantelzorghub.be en bekijk de activiteitenkalender en de databank. 

3. Signaleren

We willen ervoor zorgen dat de problemen waar mantelzorgers op botsen tijdig gesignaleerd worden. We willen hierdoor het risico op overbelasting verminderen. Daarvoor werken we samen met de professionelen in de omgeving van de mantelzorgers. Maar we willen ook een rechtstreekse lijn uitbouwen met de mantelzorgers. We zorgen ervoor dat mantelzorg een structureel onderdeel uitmaakt van het beleid. Mantelzorgers worden op geregelde tijdstippen betrokken bij de opmaak van het beleid. Alle mantelzorgers kunnen deel uitmaken van een kerngroep (zie punt 6) van mantelzorgers. Iedere mantelzorger is welkom.

4. Ondersteunen

Mantelzorgers ondersteunen betekent dat we samenwerken over de diensten en beleidsdomeinen heen. De kerngroep (zie punt 6) bestaat uit mantelzorgers die de Mantelzorghub mee vorm willen geven.
De stakeholdersgroep bestaat uit mensen die (on)rechtstreeks met mantelzorgers samenwerken en mee willen werken aan een Mantelzorghub om deze mantelzorgers te ondersteunen.

5. Verbinden

Een belangrijk onderdeel van de Mantelzorghub zijn de MantelzorgCafés. Dat betekent dat de mantelzorgers maandelijks samenkomen om elkaar te ontmoeten en verhalen te delen. Soms wordt er ook een spreker uitgenodigd om een antwoord te bieden op vragen waar mantelzorgers van wakker liggen. Tijdens die momenten worden ook ontspannende activiteiten georganiseerd. Bekijk de activiteitenkalender via https://www.mantelzorghub.be/cafes/de-hazelmantel .

6. Kerngroep

Om de mantelzorgHub vorm te geven zijn we op zoek naar mantelzorgers die samen met de coördinator van stad Hasselt deel willen uitmaken van de kerngroep. Iedere mantelzorger is hierbij welkom; jong en oud, los van de aard van de ziekte of beperking van de zorgbehoevende, kortom iedereen die zorgt draagt voor een dierbare is welkom! Wat wordt er dan verwacht? Eerst en vooral ben je volledig vrij om zelf te bepalen hoe vaak je deelneemt en welke taken je wel of niet opneemt. De kerngroep bepaalt de thema's voor het mantelzorgcafé 'De Hazelmantel' en geeft advies voor het lokale mantelzorgbeleid. Heb je interesse? Laat het ons weten via mantelzorg@hasselt.be of op het nummer 011 23 90 00.

Vragen?

Heb je vragen over de Mantelzorghub? Of wil je de kern- of stakeholdersgroep versterken? Neem dan gerust contact op met onze mantelzorgcoördinator Hilde Vaninbroukx via mantelzorg@hasselt.be of 011 23 90 00.