Mantelzorghub

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is onbetaalde (en vaak langdurige) zorg of hulp bij dagelijkse activiteiten voor een persoon met wie je een persoonlijke band hebt (familielid, buur, vriend). Mantelzorg is geen vrijwilligerswerk. Vrijwilligers sluiten zich aan bij een organisatie en helpen van daar uit mensen. Ze kunnen de hulp ten allen tijde stopzetten. Een mantelzorger daarentegen rolt er in en kan het stopzetten van de zorgtaken helemaal niet kiezen. 

Ben jij een mantelzorger?

Bied je regelmatig hulp aan iemand met wie je een persoonlijke band hebt (familie, vriend, buur,…) welke hulp nodig heeft wegens ziekte, ouderdom, handicap of een andere problematiek? Dan ben je een mantelzorger. Twijfel je nog? Doe de test!

 

 

De Hasseltse Mantelzorghub

Een HUB is in de computerwereld het middelpunt van een netwerk waar alle verbindingen samenkomen. De mantelzorgHUB is in dit geval het verzamelpunt van de kern- , de stakeholdersgroep en het mantelzorgcafé. We trachten deze met elkaar in contact te brengen met als doelstelling antwoorden te zoeken of te bieden op diverse vragen.
           

  • Mantelzorgcafé: De Hazelmantel 

Het Mantelzorgcafé ‘De Hazelmantel’ is dé ontmoetingsplaats voor mantelzorgers, jong of oud en van alle mogelijke achtergronden. Iedereen die kort- of langdurig zorgt voor een zorgbehoevende of dit ooit gedaan heeft, is welkom tijdens de Mantelzorgcafés. Want iedere mantelzorger verdient erkenning voor de belangrijke rol die zij spelen binnen onze maatschappij! Het mantelzorgcafé is bovendien volledig gratis.     

Ontdek het hele aanbod                                                             

  • De Kerngroep

Ben je mantelzorger en heb je interesse in het lokale mantelzorgbeleid? Stel je dan kandidaat bij de kerngroep, en bepaal mee welke thema's er aan bod komen tijdens het tweemaandelijks mantelzorgcafé 'De Hazelmantel'. Je bent volledig vrij om zelf te bepalen hoe vaak je deelneemt en welke taken je wel of niet opneemt.

  • De Stakeholdersgroep

Ben je een organisatie die (on)rechtstreeks met mantelzorgers samenwerkt en wens je jouw aanbod van activiteiten kenbaar te maken? 
Op deze manier wisselen we kennis en ervaring uit ter versterking van de zorgtaken.

 

Neem deel

Ik wil deelnemen aan

Privacy

De stad Hasselt zal de gegevens die ze van jou ontvangt enkel en alleen gebruiken in het kader van deze aanvraag en geeft ze alleen door aan derden als dat nodig is voor de afhandeling van je vraag. We bewaren ze niet langer dan nodig voor dit doeleinde. Meer informatie over hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens kan je terugvinden in de privacyverklaring

Waar kan je terecht?

Het Vlaams Expertisecentrum: ​​Het online trefpunt voor mantelzorgers en zij die met hen samenwerken. Hier verzamelen en verbinden ze actuele kennis en informatie over mantelzorg. Je staat er als mantelzorger niet alleen voor!​​

De mantelzorgverenigingen: Het lidmaatschap van deze 6 erkende mantelzorgverenigingen is gratis. Ze zijn vlot telefonisch te bereiken en bieden graag een luisterend oor voor allerlei vragen en/of problemen, staan in voor informatie-uitwisseling voor mantelzorgers, organiseren allerlei vormingen en informatiesessie voor en door mantelzorgers en verdedigen de belangen van mantelzorgers en (thuis)zorggebruikers.  

Mantelzorgcoördinatoren Hasselt: Hilde Vaninbroukx en Elodie Maes (011 23 90 00/mantelzorg@hasselt.be)