CO₂-meters voor alle Hasseltse scholen

vr, 12/02/2021

De stad Hasselt verdeelt 80 CO₂-meters aan alle lagere scholen. Zo kunnen de scholen - in deze coronatijden maar ook daarna - een goede balans vinden tussen ventileren en verluchten. En houden ze ook de stookkosten en bijhorende milieu-impact beheersbaar.

co2meter
Deel deze pagina:

Een CO₂-meter meet de concentratie CO₂ in de binnenlucht. CO₂ zelf is op zich niet schadelijk voor de mens, maar is wel een goede indicator voor de luchtverversing in een klaslokaal. Bij een slechte luchtkwaliteit ervaren leerlingen en leerkrachten vermoeidheid, hoofdpijn, concentratieproblemen… waardoor ook de leerprestaties eronder lijden. Hoe meer CO₂ in de binnenlucht, hoe hoger ook de mogelijke concentratie aan schadelijke stoffen en virusdeeltjes. 

Energieverbruik

Ventileren en verluchten is dan de enige oplossing. We merken dat scholen deze preventiemaatregelen erg ter harte nemen en dat zelfs ’s nachts ramen op kiep blijven open staan. Uiteraard heeft dit ook een impact op het energieverbruik. De oplossing zit in het vinden van een goed en rationeel evenwicht tussen ventileren en verluchten. Met CO₂-meters bieden we de scholen een hulpmiddel aan om de luchtkwaliteit in de klas te meten en verbeteren zonder dat het energieverbruik buitensporig oploopt. De CO₂-meter helpt bovendien om de ‘onzichtbare’ luchtkwaliteit concreet en bespreekbaar te maken in de klas. Op die manier zit er ook nog een educatieve en sensibiliserende component aan vast.