Leefloon en steun

Leefloon en steun

Wat

Bedragen geldig vanaf  01/09/2017

  • Samenwonende persoon :  595,13 euro per maand
  • Alleenstaande persoon :  892,70 euro per maand
  • Persoon met gezinslast :  1.190,27 euro per maand

Is je inkomen lager is dan deze bedragen, dan heb je misschien recht op een leefloon of levensminimum. Maar deze financiële hulp staat niet alleen. Als je een leefloon krijgt, verwacht het OCMW ook iets van jou terug. Zo zal het OCMW je begeleiden naar een opleiding of, indien mogelijk, naar een job die bij je past. Een job blijft namelijk de beste stap naar financiële onafhankelijkheid.

Een maatschappelijk werker bekijkt jouw situatie en analyseert of je recht hebt op een leefloon. Je moet bijvoorbeeld aan bepaalde voorwaarden voldoen op vlak van nationaliteit, leeftijd en verblijfplaats. Je moet bovendien ook bereid zijn om te werken, een (taal)opleiding te volgen, deel te nemen aan een project...

Het OCMW kan naast een leefloon extra financiële steun voorzien. Het OCMW beslist zelf over de aard en het bedrag van de bijkomende steun.  Er bestaat een waaier aan mogelijkheden:

  • dringende steun (spoedsteun)  en overbruggingssteun
  • tussenkomst in medische kosten (van remgeld medicatie tot tussenkomst in de aankoop van een bril, tandprothese…)
  • tussenkomst in woonkosten (verhuiskosten, huurtussenkomst, huurwaarborg …)
  • tussenkomst in energiekosten
  • tussenkomst in schoolkosten

Het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst OCMW beslist over deze dossiers. Deze financiële tussenkomsten worden bijgevolg niet automatisch en ook niet aan iedereen toegekend.

Voor wie

  • Je woont of verblijft in Hasselt
  • Je voldoet aan alle voorwaarden

Hoe aanvragen

Kom persoonlijk langs bij de Sociale dienst van OCMW Hasselt. Je mag gerust iemand meebrengen. Neem ook de inkomensbewijzen van jezelf en je gezinsleden mee.

Inschrijven nieuwsbrief OCMW

e-mail: