Kleinschalige werken en innames

Overzicht via Geopunt

De 'Hinder in kaart'-kaarttoepassing van Geopunt Vlaanderen toont alle vergunde innames van het openbaar domein die hinder met zich mee kunnen brengen. Concreet gaat het om geplande en in uitvoering zijnde wegenwerken, werken aan nutsleidingen en evenementen zoals markten, optochten of wielerwedstrijden. Ook innames door werfkranen, stellingen en containers worden getoond.

Contact