Kindvriendelijke stad

In 2014 pionierde Hasselt door als één van de eerste steden in Vlaanderen het label Kindvriendelijke Stad te behalen. Het label erkent wie werkt aan kindvriendelijk beleid en wie inspanningen doet om de stad ook op maat van haar jongste burgers uit te bouwen. Ook de komende jaren wil het stadsbestuur aandacht blijven hebben voor de noden en belangen van onze jongste burgers. In 2021 starten we dan ook het proces op om in 2022 opnieuw dit prestigieuze label te behalen.   

Hasselt streeft ernaar een aangename stad te zijn om in te wonen voor al haar inwoners: jong en oud. Net daarom is het zo belangrijk om elke dag opnieuw keihard in te zetten op kindvriendelijkheid: daar waar het goed is voor kinderen en jongeren, is het goed voor iedereen! 

Trampoline

Wat gaan we doen?

Om in 2022 het label te behalen, moeten we als stad laten zien dat het ons menens is met kindvriendelijk beleid. We moeten daarom een allesomvattende strategie bedenken, een actieplan dat opgesteld wordt door medewerkers van alle stadsdiensten – van de A van afvalverwerking tot de Z van zorgbeleid.  

Om dat actieplan op een goede manier op te stellen, vragen we van af de start aan alle Hasseltse kinderen, jongeren, ouders en jeugdleiders om mee na te denken en ons te laten weten hoe zij vinden dat het beter kan.  

We doen dat in verschillende fases:  

  1. Onderzoek: we verzamelen interessante cijfers en vragen naar de mening van Hasselaren via een online vragenlijst.
    • Huidige fase
    • De onderzoeksfase nadert z'n einde. De bevraging is afgerond en de bevindingen werden in een rapport gegoten. Dit rapport wordt vervolledigd aan de hand van gesprekken met focusgroepen, waarin opmerkelijke conclusies uit alle bevraagde thema's diepgaander besproken worden met een selecte groep.
  2. We gaan in gesprek met jonge mensen om dat onderzoek verder te bespreken.  
  3. We kiezen de belangrijkste thema’s om nog dieper te onderzoeken.  
  4. Met al die informatie vormen we samen ideeën over hoe het beter kan.  

Onze visie op kind- en jeugdvriendelijk Hasselt

De mate waarin een stad zich kindvriendelijkheid opstelt, geldt als kwaliteitsmeter voor het lokale beleid. Door te werken op maat van kinderen – vaak  de meest kwetsbare burgers – wordt ervoor gezorgd dat het beleid met iederéén rekening houdt. Als je zorgt voor een kindvriendelijke samenleving zorg je dus automatisch voor een toegankelijke samenleving. 

In een kindvriendelijke stad of gemeente, zijn kinderen en jongeren volwaardige medeburgers . Ze krijgen er de kans de stad mee vorm te geven en er mee over na te denken.  Kindvriendelijkheid gaat over alle levensdomeinen van kinderen en jongeren en heeft daardoor gevolgen voor alle beleidsdomeinen. Een kindvriendelijk beleid heeft met andere woorden impact op alles wat kinderen en jongeren aanbelangt.   

Vier belangrijke uitgangspunten

Kinderen en jongeren mogen er zijn.

Kinderen en jongeren kunnen zelfstandig en veilig van de openbare ruimte gebruik maken. Ze behoren tot het natuurlijke straatbeeld.
 

Kinderen en jongeren kunnen er komen. 

Via veilige wandel- en fietsroutes of openbaar vervoer moeten scholen, buurthuizen, sportverenigingen en andere voorzieningen gemakkelijk voor kinderen en jongeren bereikbaar zijn.

Kinderen en jongeren zijn welkom.

Kinderen en jongeren moeten zich welkom voelen en aangemoedigd worden om op diverse manieren deel te nemen aan de samenleving en moeten daarin ondersteund kunnen worden.  

Kinderen en jongeren kunnen meedoen.

De kinderen en jongeren worden gestimuleerd om zelf bij te dragen aan de verbetering van hun leefwereld. Er wordt naar hen geluisterd.

 

Contact