Kapelstraat

Aanleiding

kapelstraat

De bestrating van de Kapelstraat tussen de Grote Markt en de Onze-Lieve-Vrouwstraat verkeert in slechte staat. Daarom gaan we deze, zoals afgesproken tijdens het infomoment op 8 mei 2018, dit voorjaar vernieuwen. Ook een stukje van de Sacristiesteeg richten we opnieuw in.

Gelijktijdig leggen we een nieuwe bushalte langsheen de Havermarkt (t.h.v. Le Pain Quotidien) aan. Deze vervangt op termijn de halte op de Grote Markt.

Net voorbij het kruispunt Havermarkt-Cellebroedersstraat installeren we ook een verzinkbare paal. Het gedeelte van de Havermarkt tussen Cellebroedersstraat en Grote Markt wordt op termijn onderdeel van de voetgangerszone. Tussen 11 en 17.30 uur is er dan geen autoverkeer meer mogelijk binnen dit gedeelte van de straat. De dienst Mobiliteit en Parkeren bepaalt nog wanneer we de paal definitief in werking stellen.

Planning

De uitvoering van deze werken verloopt gefaseerd. De start van een nieuwe fase is afhankelijk van het vlotte verloop van de voorgaande.

Archeologisch onderzoek – duurtijd 1 dag
De Hasseltse binnenstad ligt binnen een archeologische zone. Daarom vindt er vanaf maandag 4 februari 2019 eerst een verplicht archeologisch onderzoek in de Kapelstraat plaats. Hierbij wordt binnen de toekomstige werfzone, ter hoogte van de Sacristiesteeg, in de stoep een tijdelijke put met een oppervlakte van 1 vierkante meter uitgegraven. Een archeoloog zal er de ondergrond onderzoeken. De dagen nadien worden ook in de Havermarkt, Grote Markt en Maastrichterstraat enkele archeologische putten uitgegraven.

Nutswerken – duurtijd 6 weken
Bij het inplannen van onze projecten, vragen wij de nutsmaatschappijen steeds of er leidingen aan vervanging toe zijn. Zo kunnen we verschillende werken combineren en vermijden we dat eenzelfde straat meermaals wordt opgebroken. In de Kapelstraat zijn er aanpassingenwerken aan de gas-, elektriciteits- en waterleiding nodig. Deze volgen de dag na het archeologisch onderzoek. Voetgangers ondervinden plaatselijk hinder en moeten er over de rijweg. De toegangen tot de woningen en handelszaken blijven verzekerd via brugjes. Gemotoriseerd verkeer is niet mogelijk en wordt omgeleid via de Aldestraat.

Aanleg bushalte + verzinkbare paal – tijdens nutswerken
Tijdens de nutswerken legt onze aannemer alvast de bushalte nabij Le Pain Quotidien aan. Dit gebeurt op de eerste vier parkeerplaatsen vanaf de Cellebroedersstraat. De twee parkeerplaatsen voor mindervaliden richten we opnieuw in naast de nieuwe bushalte. Ook de verzinkbare paal wordt geïnstalleerd. Hiervoor sluiten we de rijweg net voorbij het kruispunt Havermarkt-Cellebroedersstraat gedurende een drietal dagen af voor gemotoriseerd verkeer tot de verharding rondom de paal voldoende is uitgehard.

Vernieuwing bestrating – duurtijd 5 weken
Zodra de nutswerken afgerond zijn en het archeologisch onderzoek uitwees dat er zich in de Kapelstraat geen mogelijke waardevolle sporen in de ondergrond bevinden, start onze aannemer met het vernieuwen van de stoepen en rijweg. Tijdens deze werken blijft steeds één stoep toegankelijk voor voetgangers. Gemotoriseerd verkeer is niet mogelijk en wordt omgeleid via de Aldestraat. Het gedeelte van de Kapelstraat waar we niet werken, blijft zo lang mogelijk bereikbaar via de Onze-Lieve-Vrouwstraat tot we als laatste dit kruispunt opnieuw aanleggen.

Leveringen en huisvuil

Voor leveringen richten we een tijdelijke laad- en loszone in aan het begin van de werfzone, ter hoogte van de Grote Markt. Op dezelfde locatie voorzien we een verzamelpunt voor huisvuil waar ophaling steeds mogelijk is. Ook ter hoogte van de Onze-Lieve-Vrouwstraat doen we dat.