Kangoeroewonen

Kangoeroewonen

Wat

Wil je in je eigen woning een kleinere woongelegenheid maken voor oudere of hulpbehoevende personen? Dat kan. Je ondergeschikte woning kan dan een tijdelijk Z-nummer krijgen. En in het rijksregister voegen we ‘code 01’ toe om de extra inwoners als afzonderlijk gezin aan te duiden.

Voorwaarden

De voorwaarden en procedure voor het creëren van een zorgwoning in je huis vind je op de website van de Vlaamse overheid.

Procedure

Ben je in orde met alle voorwaarden en documenten via de Vlaamse overheid? Kom met je meldingsformulier en je eID naar de dienst Bevolking. De ambtenaar registreert dan in het rijksregister dat je woning een zorgwoning is. Alle instanties die gebruik maken van de gegevens van het rijksregister zijn zo ook op de hoogte van je woonsituatie en houden er rekening mee voor bijvoorbeeld de berekening van een premie of uitkering.

Beëindigt de zorgsituatie en wordt de zorgwoning terug gebruikt voor de huisvesting van één gezin? Vul dan het meldingsformulier in en ga naar de dienst Bevolking om je zorgwoning uit het rijksregister te laten schrappen.