Kanaalbrug Stokrooie

Aanleiding

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. Door het verhogen van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 meter wil De Vlaamse Waterweg nv het mogelijk maken om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Eind 2017 werden, in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv, rondom de kanaalbrug in Stokrooie een aantal nutsleidingen verplaatst. Dit als voorbereiding op de bouw van een nieuwe verhoogde brug naast de bestaande. In maart 2018 zette De Vlaamse Waterweg nv haar voorbereidende werkzaamheden verder om eind mei effectief van start te gaan met de bouw van de nieuwe brug.

Alle info over de ophoging van de brug in Stokrooie vind je op de website van de Vlaamse Waterweg nv: www.vlaamsewaterweg.be/brug-stokrooie